Strand: Vår kritik är befogad

De betydande nedskärningarna i biståndet förändrar Finlands rykte som en ansvarsfull och pålitlig internationell aktör. Inte kan vi heller godta att regeringen kringskär den subjektiva rättigheten till dagvård, säger Strand.

Nedskärningarna i utbildningen hotar på riktigt kvaliteten i undervisning och forskning. Det äventyrar också vår konkurrenskraft.

– Den borde vi tvärtom stärka, säger riksdagsledamot Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppens medlem i riksdagens finansutskott, som på torsdagen presenterade sitt färdiga budgetbetänkande.

Svenska riksdagsgruppen kan inte omfatta budgetbetänkandet, utan har lämnat in en reservation som utmynnar i misstroende för regeringen.

– De betydande nedskärningarna i biståndet förändrar Finlands rykte som en ansvarsfull och pålitlig internationell aktör. Inte kan vi heller godta att regeringen kringskär den subjektiva rättigheten till dagvård, säger Strand då han motiverar gruppens misstroendekläm.

Svenska riksdagsgruppens reservation bygger på gruppens alternativa budget som har utarbetats under hösten.

– Vi delar regeringens ekonomiska lägesanalys, men hur är det med prioriteringarna om bilskatten sänks samtidigt som man skär i universitetsanslagen, säger Strand.

Han är nöjd med att han tillsammans med kollegerna i finansutskottet på slutrakan lyckades få igenom ett par mindre anslag som backar upp Yrkesfiskarnas förbund och andelslaget för exportfrämjande Viexpo. Likväl efterlyser han starkare visioner för landets ekonomiska politik.

– Export, en hög förädlingsgrad och arbetskraft som lever på ett högt kunnande möjliggör vår framgång. Det som nu behövs är långsiktigt strategiskt tänkande och en insikt om att alla politiska beslut har direkt koppling till näringslivets verksamhetsförutsättningar och skapandet av nya resurser och jobb.

Åsa Gustafsson ny kontaktchef för SFP i Egentliga Finland

Åsa Gustafsson har valts till t.f. kontaktchef för SFP i Egentliga Finland från och med 18.1.2016.

Läs föregående artikel

Klimatsmarta lösningar behöver resurser

Wallin kritiserar utbildningsnedskärningarna.

Läs följande artikel