Svenska folkpartiets Samkrets kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet

Svenska folkpartiets Samkrets kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet den 2 april 2023. Den 15 december nominerades Veronica Helanen och Tanja Nyman från Uleåborgs valkrets och Sara Ikävalko från Tavastlands valkrets.

SFP Samkretsens kretsordförande Johan Bardy är glad över arbete med rekrytering av kandidater.

– Vår krets sträcker sig över 8 olika valdistrikt och vi börjar närma oss målsättningen med att ha kandidater i alla samtliga valkretsar. Det finns stor efterfrågan på Sfp:s politik och värderingar, även inom de finskspråkiga områdena. Vår krets vill vara med och arbeta för att partiets understöd ökar och SFP behövs med i nästa regering. Jag är tacksam och glad över att allt fler vill kandidera för vårt parti, säger Johan Bardy 

Samkretsen har nominerat tidigare;

Uleåborg
Pekka Sinervo, Uleåborg och Jari Aho Pyhäjärvi

Mellersta Finland
Markku Kanervisto, Multia

Satakunta
Ida Susi, Björneborg, Tomas Lundström, Karvia och Juhani Järvinen, Nakkila

Tavastland

Pia Tyyskä och Pancho Nikander, Lahtis. Nikolai Ylirotu, Riihimäki och Petteri Kaleva, Tavastehus

Savolax Karelen
Tommy Häyrynen, Kuopio och Surandrain Kamalakanan, Kuopio

Kretsen har ingått valförbund med Samlingspartiet i Birkaland och Sydöstra Finland där partiet ställer upp en kandidat. 

Birkaland
Wilhelm von Nandelstadh 

Sydöstra
Finland
Johan Bardy

SFP i Egentliga Finland hade sitt sista fullmäktigemöte i välfärdsområdet för i år – Framåt tillsammans!

På onsdag hade Egentliga Finlands välfärdsområdet sitt sista fullmäktigemöte för detta år. På mötet behandlades välfärdsområdets budget för nästa år och investeringsplanen för åren 2024-2027. Dessutom tillsattes tre nya sektioner: personalsektionen, sektionen för främjande av hälsa och välfärd och sektionen för organisering. Utöver dessa, tillsattes fyra nämnder: servicenämnden för ÅUCS/ sjukhustjänster, servicenämnden för social- och hälsovårdstjänster, räddningsnämnden och servicenämnden för tjänster för äldre.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Gängkriminalitet är allvarligt och kräver olika former av åtgärder

Riksdagen behandlade idag interpellationen som väckts mot regeringen om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder. I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) det förebyggande arbetet och satsningar på en lyckad integration.

Läs följande artikel