Svenska riksdagsgruppen ger Sipilä sysselsättningsrecept

Gruppordförande Stefan Wallin och SFP:s partiledare Anna-Maja Henriksson diskuterar med Sipilä på Villa Bjälbo på tisdagseftermiddagen.

– Finland måste förnya arbetslivet och det behövs konkreta åtgärder som skapar nya jobb och som förbättrar sysselsättningsklimatet. Vi har inte råd att vänta, säger Wallin.

Svenska riksdagsgruppen vill satsa på arbetstagaren och efterlyser en ny samtalskultur på arbetsplatserna. I åtgärdsarsenalen på tolv punkter ingår också ett nationellt program för bättre välmående på arbetsplatsen, slopad behovsprövning av utländsk arbetskraft och ett höjt hushållsavdrag.

Den ursprungliga tanken var att samla hela oppositionen för att tillsammans med regeringspartierna enas om sysselsättningsåtgärder, men det visade sig vara svårt att mobilisera en så bred front.

– SFP vill vara det konstruktiva oppositionspartiet. Alla vet att det är jobben som tryggar välfärden och att vi behöver förnya vår arbetsmarknad. Därför hade vi gärna sökt lösningar tillsammans. Trots att de andra inte ville vara med, anser vi att frågan är så akut att detta initiativ behövdes inför regeringens halvtidsria, säger partiordförande Henriksson.

En väsentlig sak som SFP och riksdagsgruppen lyfter fram är att underlätta företagande. Konkret föreslås att skatteförvaltningen erbjuder smidig löneadministration för småföretag. I dagens läge tvingas småföretagare spilla oproportionerligt mycket tid på att administrera sina anställdas lönebikostnader.

– Det behövs konkreta åtgärder för att underlätta småföretagarnas vardag. Många av de jobb som behövs nu skapas av företagare. Vi måste även få tydligare spelregler och förnya lagstiftningen med tanke på delningsekonomin, som är framtidens melodi. Vi är glada att statsminister Sipilä tagit sig tid och velat diskutera våra åtgärdsförslag, säger Henriksson och Wallin.

SFP gör sitt bästa kommunalval på 20 år

Med 125 223 röster i 52 kommuner gör Svenska folkpartiet sitt bästa kommunalval sedan 1996. SFP i Österbotten gör sitt bästa kommunalval sedan 1992.

Läs föregående artikel

Tvinga inte ut kommunerna på svag is

Vårdreformen kommer att få stora ekonomiska konsekvenser för kommunerna. En stor del av kommunernas uppgifter flyttas över till landskapen, liksom en stor del av intäkterna. Det som blir kvar är bland annat fastigheterna inom social- och hälsovården.

Läs följande artikel