Politik A-Ö: Fredsförmedling

Finland ska vara en pådrivande aktör i det internationella samarbetet med målsättningen att skapa fred, trygghet och stabilitet. Det gör vi som en aktiv part i det nordiska, europeiska och transatlantiska samarbetet och som FN- och OSCE-medlem. Samarbetet mellan länderna har blivit en del av utvecklandet av försvarsförmågan. Det ger synergier både innehållsmässigt och ekonomiskt. Vi ska vara en aktiv fredsmedlare och konfliktlösare och delta i internationella krishanteringsoperationer, både militära och civila, med vår sakkunskap.