Torvalds: Finland behöver Europa och Europa behöver oss

På torsdag 31.1.2019 höll Finlands statsminister Juha Sipilä sitt inlägg i debatten om Europas framtid i Europaparlamentet. Europaparlamentariker Nils Torvalds var på plats och kommenterar debatten med Sipilä:

– Finland är inget utan EU och EU är inget utan oss. Sipiläs taltur infaller vid en viktig tidpunkt. I juli kommer Finland att ta över ordförandeskapet för rådet efter Rumänien. Då bör Finland visa att vi bär ansvaret för den europeiska sammanhållningen, säger Torvalds. Det här är något som kommissionens president Jean-Claude Juncker betonade.

– Samma dag som Sipilä håller sitt tal här i Bryssel marscherar 35 000 unga på Bryssels gator för att demonstrera för effektiva åtgärder mot klimatförändringen. För att ge dessa unga framtidshopp behöver vi vara ambitiösa i vår klimatpolitik och när det kommer till innovation. Jag efterlyser en öppen diskussion också om svåra frågor både i Finland och i EU, som klimat, migration, säkerhet och innovation. För att kunna skapa en stabil grogrund för hållbara lösningar behövs en balanserad budget, också på långsikt, poängterar Torvalds.

– Finlands ordförandeskap måste se framåt med större tydlighet. Finland bör vara en företrädare och leda ordet i rådet på ett sätt som inte blockerar resultat, utan som proaktivt arbetar för att hitta gemensamma svar. Också i svåra frågor.

Sipilä var inne på samma bana och betonade klimatfrågan, de europeiska gemensamma värderingarna och effektivt beslutsfattande.

– Statsministern betonade sådana frågor som jag har jobbat mycket med här i parlamentet, säger Torvalds. För att klara våra uppmaningar behöver vi få till stånd balanserade kompromissförslag, vilket kommer vara den största utmaningen för nästa parlament. Jag välkomnar statsministerns lösningsinriktade och konkreta inlägg i diskussionen och det här är frågor jag kommer att ta upp med statsministern under dagen.

Sipiläs tal ingår i en serie anföranden där medlemsstaternas stats- och regeringschefer för fram sin syn på EU:s framtid. Tidigare har bl.a. Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Angela Merkel debatterat i Europaparlamentet. Torvalds deltar under torsdagen också i en lunch tillsammans med statsminister Sipilä och Europaparlamentets talman Antonio Tajani.

 

Viveca Hansson kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Nyland

Viveca Hansson från Esbo ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Finland bör stöda Venezuelas Guaidó

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz anser att Finland borde sälla sig till skaran av länder som erkänner oppositionsledare Juan Guaidó som den officiella tillfälliga presidenten i Venezuela, om inte den sittande presidenten Nicolás Maduro utlyser nyval inom de närmaste dagarna.

Läs följande artikel