Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo – vill i sitt ledarskap stärka SFP:s liberala högerpolitik

Anna-Karin Tötterman ställer sig till förfogande för omval till SFP i Åbos ordförande. Tötterman har varit aktiv beslutsfattare i flera år och innehar för tillfället flertalet förtroendeuppdrag i SFP, Åbo stad och i Folktinget. Hon har fungerat som SFP i Åbos ordförande sedan 2020. Tötterman är politices licentiat från Åbo Akademi och för tillfället arbetar hon med utbildningspolitisk intressebevakning.

– Vi har ett riksdagsval på våren och jag vill med min erfarenhet från politik och tidigare val fortsätta leda SFP i Åbo till ett framgångsrikt riksdagsval. Vi behöver en tydlig liberal SFP-politik och en tuff kampanjanda för att nå ut till Åboborna, säger Tötterman.

Tötterman har under sina aktiva år i SFP engagerat sig i en tydlig högerinriktad liberal politik i bl.a. företagsfrågor, utbildningsfrågor, ungas välmående (t.ex. ätstörningsvården) och i stadsutvecklingspolitik (t.ex. klimatneutralitet och bevarandet av Kuppis koloniträdgård). 

– Jag är övertygad om att vi lyckas i valet om vi visar att ett tydligt liberalt högeralternativ behövs i rikspolitiken. SFP är det enda liberala partiet i Finland och jag vill driva en politik som gagnar Åbos ekonomiska tillväxt och företagsklimat samt en hållbar stadsutveckling. Jag vill leda det parti som kommer med hållbara ekonomiska lösningar som gagnar vårt välfärdssamhälle med god service och vård till våra barn och äldre samt även till samhällets svagaste, avslutar Tötterman.

SFP i Åbos ordförande och styrelse för 2023 väljs på höstmötet 29.11.

Våld mot kvinnor är ett brott mot mänskliga rättigheter och ett hot mot jämställdhet och folkhälsa

Idag uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Att minska på våldet mot kvinnor är en viktig målsättning. Regeringen och Svenska folkpartiets ministergrupp har aktivt jobbat med åtgärder för att förhindra våld mot kvinnor och könsbaserat våld.

Läs föregående artikel

Mathias Mattsson vill bli ordförande för SFP i Åbo – ”Det ska vara meningsfullt och roligt att vara med i verksamheten”

Mathias Mattsson, 30 år, ser Åbo som en ständigt växande stad med utvecklingsmöjligheter för att bli en ännu trivsammare plats att bo på, oberoende av livssituation eller ålder. Pargasbördige Mattsson har varit Åbobo i snart över 10 år och var uppställd som kandidat för SFP i Åbo i kommunalvalet 2021. Mattsson ser en enorm potential i staden och vill gärna se mera satsningar gällande företagsamhet samt unga vuxnas välmående. Riksdagsvalet närmar sig och där vill Mattsson vara med och dra sitt strå till stacken.

Läs följande artikel