Mathias Mattsson vill bli ordförande för SFP i Åbo – ”Det ska vara meningsfullt och roligt att vara med i verksamheten”

Mathias Mattsson, 30 år, ser Åbo som en ständigt växande stad med utvecklingsmöjligheter för att bli en ännu trivsammare plats att bo på, oberoende av livssituation eller ålder. Pargasbördige Mattsson har varit Åbobo i snart över 10 år och var uppställd som kandidat för SFP i Åbo i kommunalvalet 2021. Mattsson ser en enorm potential i staden och vill gärna se mera satsningar gällande företagsamhet samt unga vuxnas välmående. Riksdagsvalet närmar sig och där vill Mattsson vara med och dra sitt strå till stacken.

– Jag har alltid varit föreningsaktiv och intresserad av beslutsfattande. Tiden jag har hunnit vara med i SFP har gett mig mycket och intresset för politiken växer hela tiden. Vi har otroligt duktiga politiker, både inom fullmäktigegruppen och bland medlemmarna, som har sakkunskap inom alla tänkbara områden. Lika viktigt som det är med sakkunskap, är det med en organisation som fungerar, i vilket ordförande spelar en enorm roll. Jag har hela mitt liv varit aktiv inom förenings- och frivilligverksamhet och som ordförande skulle jag vara lyhörd, rättvis och engagerad. Tillsammans kan vi driva politik på ett hållbart och ansvarsfullt sätt med en verksamhet där alla känner sig välkomna och där allas insats räknas. Vi har ett otroligt viktigt val på kommande redan i april nästa år! Jag vill därför göra mitt yttersta för att försäkra att SFP i Egentliga Finland också i framtiden kommer ha ett mandat i riksdagen, säger Mattsson. 

Mattsson arbetar för tillfället som befraktningschef inom sjöfarten. Till utbildning är Mattsson sjökapten samt fem före ekonomie magister. Vid sidan av arbetet lever han ett aktivt föreningsliv med förtroendeuppgifter inom såväl scoutverksamheten i flera års tid, som i Gullkrona kryssarklubb där han nu sitter som vice ordförande för fjärde året. Under sin studietid var han också med och grundade en whiskyförening för studerande. 

– I och med dessa uppdrag har jag lärt mig styrkan i att samarbeta och vikten av att varje medlem känner sig hörd och sedd. SFP i Åbo är en förening som består av medlemmar med en enorm bredd av sakkunskap, liksom erfarenhet av att föra en ansvarsfull kommunalpolitik. Som ordförande vill jag skapa en öppen och välkomnande förening där varje medlems styrkor och kunnande lyfts fram. Det är vi tillsammans som är SFP i Åbo, och det är vi tillsammans som har en möjlighet att påverka, säger Mattsson.

Ordförandevalet går av stapeln på SFP i Åbos höstmöte den 29.11.

 

Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo – vill i sitt ledarskap stärka SFP:s liberala högerpolitik

Anna-Karin Tötterman ställer sig till förfogande för omval till SFP i Åbos ordförande. Tötterman har varit aktiv beslutsfattare i flera år och innehar för tillfället flertalet förtroendeuppdrag i SFP, Åbo stad och i Folktinget. Hon har fungerat som SFP i Åbos ordförande sedan 2020. Tötterman är politices licentiat från Åbo Akademi och för tillfället arbetar hon med utbildningspolitisk intressebevakning.

Läs föregående artikel

Se möjligheter i närsjukhusen – Raseborgs sjukhus verksamhet måste tryggas!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig för hur de kommande månaderna ska se ut på Raseborgs sjukhus. Sjukhuset har inget avtal med någon serviceproducent om hur allmänläkarjouren ska fungera fr.o.m. slutet av mars 2023. Därtill har inte beslut om rekryteringstillägg och sk. besökstillägg gjorts för personalen. Dessa tillägg är nödvändiga för att garantera tillgången till personal för alla de funktioner som finns på sjukhuset.

Läs följande artikel