Tuffare tag mot plastskräp i våra hav

Europaparlamentet har godkänt lagstiftningsåtgärder för att minska på mängden plastavfall i de Europeiska haven.

Europaparlamentet har i dag godkänt lagstiftningsåtgärder för att minska på mängden plastavfall i de Europeiska haven. Mängden skadligt plastavfall i haven blir allt större och därför föreslås nu nya regler för de engångsplastprodukter som oftast förekommer på Europas stränder och i havet. Tillsammans med övergivna och förlorade fiskeredskap utgör de här produkterna 70% av allt skräp i havet.

Olika åtgärder kommer att tillämpas på olika produkter, från förbud på de produkter där alternativ redan finns lättillgängliga, till nationella mål på konsumtionsminskning och märknings-, avfallshanterings-, eller upprensningskrav på tillverkarna.

– Användningen av plast är på en ohållbar nivå. Det här måste åtgärdas och dagens omröstning är en tydlig signal på att vi i EU vill vara med och fungera som vägvisare, hemma och globalt, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

– Plast har många goda egenskaper, vilket är varför det har varit och är så användbart som material. Men plast i naturen förorsakar allvarliga problem, speciellt i våra känsliga havsmiljöer. Därför är det viktigt att vi ser över våra produktions- och konsumtionsvanor och går in för att minska nedskräpning och onödig konsumtion. Men för att uppnå en verklig förändring på globalt plan krävs sektoröverskridande samarbete och insatser.

– Vi behöver stärka satsningarna på forskning och samarbete för att få fram kostnadseffektiva och hållbara alternativ till engångsplasterna. Det finns en stor potential i det här, ur miljösynvinkel men också med tanke på nya affärsmöjligheter, säger Torvalds.

Henriksson: Vapenhandeln med Saudiarabien måste stoppas omedelbart

Finlands vapenexport till Saudiarabien behöver omedelbart stoppas, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

SFP nominerade de första kandidaterna för Europaparlamentsvalet

SFP nominerade de fem första kandidaterna i Europaparlamentsvalet i samband med partistyrelsemötet i Helsingfors.

Läs följande artikel