”Undergräv inte förutsättningarna för Novias verksamhet i Raseborg”

Styrelsen för yrkeshögskolan Novia har fattat beslut om att inleda diskussioner om en eventuell fusion med yrkeshögskolan Arcada.

– Beslutet är välkommet och efterlängtat, säger riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist och Mikaela Nylander. En mångårig trend inom högskolesektorn har varit att skapa större helheter för att på bästa möjliga sätt kunna svara på framtida krav.

– Tyvärr lyckades vi inte under förra perioden på finlandssvenskt håll skapa tillräckligt starka upprätthållarstrukturer, säger Blomqvist och Nylander.

– Styrelsen fattade också beslut om att nu lägga ner flera utbildningsprogram i främst Raseborg och om att omorganisera utbildningen på olika sätt. Tidpunkten för omorganiseringar är illa vald då man samtidigt tänker inleda diskussioner kring fusioner med Arcada. Att fatta beslut om att kraftigt kringskära verksamhetsförutsättnignarna för Novia i Raseborg kommer att försvaga Raseborgsenhetens ställning i kommande förhandlingar. Detta är inte ändamålsenligt eftersom man via förhandlingarna borde kunna se helheten och därefter först fatta besluten, poängterar Blomqvist och Nylander, som hoppas få se en annan tågordning.

Helsingfors ledningssystem

SFP:s fullmäktigegrupp är beredd att förnya stadens ledningssystem.

Läs föregående artikel

Om hela landet såg ut som Österbotten…

Anna-Maja Henriksson lyfte stolt fram Österbottens starka näringsliv på Pop-up Österbotten

Läs följande artikel