Vaaleja ja takinkääntöjä ei tarvita

Haglund: Diskussionen om förtida val är förhastad

– Diskussionen om förtida riksdagsval är förhastad, konstaterade Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister, Carl Haglund idag då han talade på SFP i Helsingfors kretsmöte. Haglund konstaterade att många tycks ha låtit bli att studera vad grundlagen säger om urtima val före man uttalat sig.

– Man kan inte annat än förundra sig över att politiker som Olli Rehn väljer att efterlysa nyval. Paradoxalt nog har ekonomikommissionär Rehn kontinuerligt efterlyst förtroendeingivande lösningar och nu då regeringen fattat beslut och står i beråd att verkställa dem vill europavalskandidat Rehn ha nyval innan de viktiga anpassningsbesluten är verkställda. Man frågar sig vilken signal Rehn vill sända till marknaderna och internationella kreditvärderingsinstitut, sade Haglund i sin hälsning till kretsmötet.

Haglund lyfter också fram grundlagsreformen från år 2000 då paragrafen om förtida riksdagsval ändrades. Andan i dagens lagstiftning är att förtida val arrangeras endast om en fungerande regering inte går att bildas på basis av sammansättningen i den sittande riksdagen.

– Regeringen har med sina beslut nu i vår visat handlingskraft och är inte beroende av enskilda personer. Regeringsprogrammet och anpassningsåtgärderna är förankrade i regeringspartiernas riksdagsgrupper och detta lär inte förändras av statsministerbytet, säger Haglund och påminner om att vi var i samma situation för fyra år sedan då Matti Vanhanen gav vidare statsministeruppdraget åt Mari Kiviniemi.

SFP i Helsingfors återvalde Ekman

Johan Ekman har enhälligt omvalts till kretsordförande för SFP i Helsingfors.

Läs föregående artikel

SFP:s i Österbotten resolution 12.4.2014

Kretsmötet anser att regionerna bör utarbeta sin egen modell för hur produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna skall utformas i framtiden. Vidare anser kretsmötet att företrädare för Vasa sjukvårdsdistrikts område gesLäs mer »

Läs följande artikel