Vi behöver kraftfulla åtgärder för att rädda Östersjön

Henriksson och Adlercreutz om SFP:s nya Östersjöprogram:

– Östersjön mår inte bra. Det ser vi varje sommar, med algblomningarna som fyller våra vikar och stränder. Vi behöver vidta aktiva åtgärder för att motverka övergödningen. Det behövs en bred palett av olika åtgärder, både kort- och långsiktiga, för att vi ska kunna förbättra Östersjöns tillstånd. Vi i SFP vill verka för att vi också i framtiden ska ha en levande skärgård, säger justitieminister och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Svenska folkpartiet lanserade idag, på Östersjödagen, sitt nya Östersjöpolitiska program. Svenska riksdagsgruppens ordförande och ordförande för SFP:s miljöutskott Anders Adlercreutz ledde beredningen av programmet.

– Det mest kritiska är att minska på näringsbelastningen. Inom jordbruket vill vi införa ett återvinnings- eller transportstöd för gödselfosfor för att göra det mer lönsamt att återvinna husjursgödslet – det kunde istället för att spridas på åkrarna användas i biogasproduktionen. Vi vill också främja vasslåtter som en metod att ta upp näringsämnen från stränderna, och ta fram stödformer för att få igång produktionskedjor för att utnyttja vass, säger Adlercreutz.

SFP vill att det ska vara olönsamt att förorena Östersjön, och efterlyser effektiva, gärna internationella metoder av utsläppshandelsliknande slag för att minska på föroreningarna. Utsläppen från sjöfarten behöver också åtgärdas.

– Trots att många av våra hamnar idag erbjuder tömning av avfallsvatten släpper de flesta fraktfartyg fortfarande ut sitt avfallsvatten i Östersjön. Det här är helt lagligt bara fartygen befinner sig tillräckligt långt från kusten. Vi vill att det ska vara förbjudet att dumpa all sorts avfalls- och reningsvatten i Östersjön, och ur ett bredare perspektiv också internationellt. All nedskräpning ska också motverkas, och vi vill inte heller att man ska få dumpa snö i Östersjön, säger Henriksson.

– Klimatförändringen påverkar också Östersjön och högre vattentemperaturer förstärker effekten av övergödningen. Hand i hand med detta går förlusten av den biologiska mångfalden, som också kräver åtgärder. Därför föreslår vi att det ett införs ett liknande frivilligt skyddsprogram för vattenområden som vi har för privata skogsägare, som får en kompensation för att delta i skyddsprogrammet. Ett friskt Östersjön med en rik biologisk mångfald är något vi alla vinner på, säger Adlercreutz. 

Svenska folkpartiet lanserade sitt Östersjöpolitiska program på Östersjödagen på torsdag 25.8.2022.

Programmet kan läsas i sin helhet här: SFP:s Östersjöprogram 

Wickström: Vårdfinasieringen i Nyland är ohållbar

SFP:s vice ordförande är orolig över vårdfinansieringen för de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors. De nya välfärdsområdena har inlett sin budgetplanering inför nästa år. Wickström ser situationen som dyster.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Viktigt beslut om tilläggsmedel

Statsrådet fattade på torsdagen 25.8 beslut om att dela ut knappt 25 miljoner euro i statsbidrag till Västra Nylands och Vanda-Kervo välfärdsområden, liksom till HUS-sammanslutningen. Medlen ska användas för nödvändiga ICT-kostnader för social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Statsbidraget är ett engångstillägg för kostnader under år 2022. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläder sig över beslutet.

Läs följande artikel