Wickström: Vårdfinasieringen i Nyland är ohållbar

SFP:s vice ordförande är orolig över vårdfinansieringen för de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors. De nya välfärdsområdena har inlett sin budgetplanering inför nästa år. Wickström ser situationen som dyster.

– I Västra Nylands välfärdsområde ligger vår budgetram på cirka minus 100 miljoner euro. I praktiken betyder det att vi skulle vara tvungna att permittera hela vår personal i två månader, vilket inte är realistiskt. Därutöver kommer HUS underskott som också måste balanseras av välfärdsområdena och Helsingfors, säger Wickström.

Wickström påpekar att det är omöjligt att spara en så stor summa. Han poängterar också att områdena behöver tid för att planera sin service. På sikt ser han möjligheter i att hitta ekonomiska inbesparingar genom att se till att vårdkedjan fungerar.

– Jag hoppas att Social- och hälsovårdsministeriet ser över situationen. Vi kan inte gå in för att göra kortsiktiga beslut som slår tillbaka, säger Wickström.

Wickström hoppas att man i välfärdsområdena vågar satsa på bashälsovården och inser vikten av förebyggande arbete.

– Vi måste bli bättre inom bashälsovården och det kommer att kräva en del satsningar. Viktigast är dock, att vi kan garantera tillgången på vårdpersonal, säger Wickström.

SFP och Svenska riksdagsgruppen presenterar åtgärdsprogram för att stärka tvåspråkigheten i Finland

Henriksson: Vi vill bland annat öka veckotimmarna i svenska

Läs föregående artikel

Vi behöver kraftfulla åtgärder för att rädda Östersjön

Henriksson och Adlercreutz om SFP:s nya Östersjöprogram:

Läs följande artikel