Vi vill bidra till ett gott kommunalval för Svenska folkpartiet!

Styrelsen för SFP i Stor-Köklax ställer mangrant upp i kommunalvalet i Esbo

Det är viktigare än någonsin att ställa upp i kommunalvalet. SFP:s värderingar och röst för det tvåspråkiga Esbo är särskilt viktigt nu där vi står inför den största kommunala reformen genom tiderna. Regeringens social- och  hälsovårdsreform kommer för gott att ändra på kommunernas roll, men en stor del av vår dagliga service formas fortfarande på kommunnivå, till exempel småbarnspedagogiken, skolan, markplaneringen och klimatarbetet. SFP är en garanti för att den svenska servicen ska beaktas när nya strukturer skapas, konstaterar Christina Gestrin som är fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Esbo.

Kommunerna som redan hade en stram ekonomi kippar i epidemitider efter andan och servicenätet riskerar att krympa. SFP vill bevara de kommunala tjänsterna nära invånarna. I och med vårdreformen kommer Esbo att få en ledande roll när det gäller planeringen av social- och hälsovårdstjänster på svenska i det västnyländska välfärdsområdet. En stark SFP-representation i stadens beslutsfattande organ är enormt viktigt då de nya strukturerna byggs upp.

Det behövs många SFP- kandidater i kommunalvalet för att den svenska servicen och Esbos tvåspråkighet ska garanteras. Varje röst på en SFP-kandidat bidrar till ett gott resultat för partiet, konstaterar SFP i Stor-Köklax. Vi vill vara med och påverka framtiden, säger Christina Gestrin.

Styrelsemedlemmarna i SFP i Stor-Köklax som ska kandidera i kommunalvalet är Johanna Aminoff-Winberg, Christina Gestrin, Anna Korhonen, Ann-Christine Slotte, Tove Westerlund och Stefan Wärnå.

Adlercreutz: Förstagångskvoterna täpper vägen till högskolestudierna

I dagens riksdagsdebatt om den förlängda läroplikten lyfte Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz fram problematiken med förstagångskvoterna i högskolornas antagning. Enligt Adlercreutz leder kvoterna till att studiestarten kan skjutas på framtiden, då ungdomar väljer att optimera för att inte mista sin status som förstagångssökande.

Läs föregående artikel

Wickström vill ha svar av Trafik- och kommunikationsministeriet om kustbanan

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström undrar när trafik- och kommunikationsministeriet ska ta ställning till kustbanan och dess öde. Enligt Wickström har ministeriet förbisett kustbanan i den framtida utvecklingen av bannätet. Trafik- och kommunikationsministeriet meddelade på tisdagen att planerna på en ny tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors kan gå vidare. Det blev klart när bolaget Turun Tunnin juna Oy grundades. Bolaget ägs till 51 procent av staten.

Läs följande artikel