Wallin: Begränsa avdragsrätten för fackföreningsavgifter

Riksdagsledamot Stefan Wallin har i riksdagen lämnat in en budgetmotion om att införa en självfinansieringsandel i skatteavdragsrätten för fackföreningsavgifter. Han har även lämnat in en lagmotion om samma sak eftersom åtgärden skulle kräva lagändring.

Wallin föreslår att avdragsrätten för fackföreningsavgifter, som nu är hundraprocentig, förses med en självrisk på 100 euro för privatpersoner som hör till en fackförening och 500 euro för företag, som hör till en arbetsmarknadsorganisation. Självrisken skulle enligt finansministeriet, som Wallin konsulterat, öka skatteinkomsterna med åtminstone 75-80 miljoner euro för staten, kommunerna och kyrkan.

– Under de senaste åren har vi minskat på avdragsrätten för bostadslåneräntor, frivilligt pensionssparande, arbetsplatsresor och köpt hushållsarbete. Det vore konsekvent att också omvärdera skatteavdraget för avgifter till arbetsmarknadsorganisationer. I jakten på nya skatteinkomster kan det inte längre finnas några heliga fiskala eller ideologiska kor som denna. Miljoner finländare är medlemmar i och betalar medlemsavgifter till olika viktiga frivilligorganisationer utan att åtnjuta skatteavdragsrätt för avgiften. Också mot den bakgrunden är det obegripligt att just arbetsmarknadsorganisationerna, men ingen annan, skall ha detta privilegium, säger Wallin.

Henriksson lämnade in lagmotion om dagkirurgin

- Bra att riksdagsledamöterna fått upp ögonen för det galna i vårdreformsförslaget, säger Henriksson.

Läs föregående artikel

Henriksson lobbar för finländska studerandes möjligheter i Sverige

Sedan förra våren har det blivit svårare för finländare att bli antagna till universitet och högskolor i Sverige. Det är på grund av att Universitets- och högskolerådet gjort ändringar i hur finländska och svenska betyg jämförs.

Läs följande artikel