Wickström: Hur illa måste finländarna må innan vi reagerar?

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se krafttag av nästa regering för att mentalvårdstjänsterna ska bli mer tillgängliga. Enligt honom måste man våga se över hela servicekedjan.

Riksdagen har godkänt lagen om vårdgaranti, vilket betyder att vi måste satsa mer på lågtröskeltjänster. Flera välfärdsområden lider av resursbrist. Wickström hoppas att mentalvårdstjänsterna inte ska bli förlorare i dragkampen om vårdpengar.

– Psykisk ohälsa har ofta flera orsaker. Konstant stress, känsla av otillräcklighet, mobbning och ensamhet kan bidra till utmaningar med psykisk ohälsa. Vi behöver därför beakta helheten bättre. Det förebyggande arbetet är viktigt. Vi vet redan idag att utmaningarna med psykisk ohälsa skapar miljardutgifter för vårt välfärdssamhälle. Dessa är till exempel den största orsaken till att unga finländare sjukpensionerar sig. Så här kan vi inte fortsätta. Hur illa måste folk må innan vi reagerar, undrar Wickström 

När det gäller barns och ungas psykiska hälsa måste vi satsa på utbildningen, anser Wickström. 

– Det här jobbet börjar redan inom småbarnspedagogiken. Jag anser att det vore bra att etablera skolcoachverksamhet i större skala. Skolcoachen är en  vuxenresurs i skolan, som erbjuder bl.a. samtalsstöd för barn och unga. Vi måste få walk-in -mottagningar inom mentalvårdstjänsterna på ställen där unga rör sig. Samtidigt måste vi garantera att vi har digitala tjänster som fungerar. Samtalstjänster som stöder speciellt de äldre är också viktiga, säger Wickström.

Wickström är även bekymrad över HUS som inte kunnat erbjuda enhetlig service inom mentalvårdstjänsterna på svenska och finska. HBL berättade om brister idag (19.2).  Här har Wickström ett konkret förslag.

-Västra Nylands välfärdsområde har ansvaret för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna på svenska i Finland. Dessvärre har vi inte fått separat anslag för arbetet. Här kunde det finnas en öppning. Med separat anslag från staten kunde Västra Nyland och HUS se till att vi har fungerande servicekedjor jämlika vårdkedjor på svenska och finska, säger Wickström. 

Blomqvist: Hög självförsörjning viktig beredskapsförmåga

En hög självförsörjning av inhemska råvaror är en viktig del av vår försörjningsberedskap. Idag ligger den inhemska andelen av livsmedelsförsörjningen på 80 procent vilket är tillräckligt. Minister Thomas Blomqvist påminner om att fortsatt arbete behövs för att jordbruket ska kunna fylla sin centrala uppgift och förse oss med mat under alla omständigheter nu och i framtiden.

Läs föregående artikel

Blomqvist-Valtonen och Cederlöf är bestörta över att HUS försummar skyldigheten att ge vård på svenska

I en granskning gjord av HBL (19.2) framgår det att endast en liten andel av de digitala tjänster som HUS erbjuder finns tillgängliga på svenska.

Läs följande artikel