Övriga Finland

Övriga Finland

Verksamhetsledare

Åsa Gustafsson

asa.gustafsson@sfp.fi
040 565 0999

 

Adress
Åsa Gustafsson
Svenska folkpartiet i Övriga Finland
Pb 430
00101 HELSINGFORS