Medborgarbladet

Medborgarbladet är Svenska folkpartiet i Finlands medlemstidning. Den utkommer fem gånger om året och innehåller artiklar om samhälle, politik och ekonomi.

| Anders Adlercreutz

Sidospår och räknefel


Under en kort tid på våren kunde man säga att politiken försvann ur politiken. Idag kan man med fog säga att politiken är tillbaka. With a vengeance.

Läs mera

| Sofia Jern

Norden – den mest hållbara och integrerade regionen år 2030


År 2021 tar Finland över ordförandeklubban i Nordiska Ministerrådet. Under ordförandeskapet ligger tyngdpunkten på integration och hållbarhet. Det kan även avläsas i Finlands ordförandeprogram: tillsammans är vi starkare och visare än var för sig. Norden ska vara den mest hållbara och integrerade regionen år 2030.

Läs mera

| Fredrik Guseff

Skatterna är medel – inte mål


För ett antal år sedan löd en politisk slogan att motsättningarnas tid är förbi. Det här har visat sig vara en förhoppning som inte infriats. Tvärtom har vi sett att motsättningarna ökat i den offentliga debatten.

Läs mera

| Anna-Maja Henriksson

Ett historiskt år


Vi står inför en annorlunda jul. Det har varit ett år vi sent ska glömma. Coronaviruset har prövat hela vårt samhälle och oss som individer.

Läs mera

| Sofia Jern

Psykisk ohälsa är inte samma sak som depression


I takt med att vårdköerna ökar, sjukskrivningar ökar och coronapandemin sätter sina spår i den mentala hälsan hos unga synar både SFP:s vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids framtidsutsikterna. Den psykiska ohälsan har kallats Finlands dyraste folksjukdom. Hur oroliga ska vi vara?

Läs mera

| Sofia Jern

Anders Norrback har en stark tilltro till människan och framtiden


Med demokratiska värderingar som grund värnar riksdagsledamot Anders Norrback om människorättsfrågor, miljö, klimat och de internationella frågorna. Men slätstruken i sin åsikt är han inte. Riksdagsledamoten från Övermark i Närpes efterlyser en bra dialog med kompromisser i riksdagen.

Läs mera

| Medborgarbladet

Oroar sig Svensk Ungdom i onödan?


I mitten av september gick Svensk Ungdoms 77:e förbundskongress av stapeln. Under den allmänpolitiska debatten var det tydligt att våra medlemmar är pålästa, kunniga och framförallt oroliga. Inläggen kunde handla om lagförslag som väntar på beredning i riksdagen, hur ungdomar mår i dag men också stora generationspolitiska frågor som politiken i dag inte erbjuder svar på och som många av våra medlemmar oroar sig över, precis som jag.

Läs mera

| Laura Fagerlund

Antar du utmaningen?


Mot slutet av sommaren fylldes mångas instagramflöden av svartvita bilder på kvinnor i alla åldrar. Som bildtext användes bland annat hashtaggarna #challenge­accepted (ungefär ”utmaningen antagen”) och #womensupportingwomen (ungefär ”kvinnor som stöttar kvinnor”), och ibland en längre beskrivning om hur viktigt det är att kvinnor håller ihop och stöttar varandra. Trenden härstammar från det könsbaserade våldet och den dystra mordstatistik som kvinnor tvingas leva med i Turkiet. Hur kommer det sig att svartvita bilder då publicerades i våra flöden under sensommaren?

Läs mera

| Medborgarbladet

Varför är det viktigt att uppmärksamma de samiska språken?


Under veckan som gick uppmärksammade vi den samiska språkveckan. Språkveckans syfte är att sprida medvetenheten samt synliggöra språken i offentliga rum och höja språkens status. I Finland talas tre av de nio samiska språk som finns kvar.

Läs mera

| Medborgarbladet

Om tillståndet i vår Europeiska Union


Onsdagen den 16 september fick Europa­parlamentet i Bryssel ovanligt mycket uppmärksam­het. Kommissionens tyska ordförande Ursula von der Leyen höll då sitt första tal om tillståndet i unionen, en septembertradition som inleddes av José Manuel Barroso 2010.

Läs mera

| Medborgarbladet

Sandra Bergqvist vill jobba för ett jämlikt samhälle


Språkrättigheter och -tillgänglighet är något som alltid engagerat riksdagsledamot Sandra Bergqvist från Nagu. Bergqvist var intresserad av svenska språkets ställning redan i högstadieålder och lyssnade engagerat då skolan fick besök av politiker som berättade om sin vardag. Kanske var det då det föddes, mitt politiska intresse, berättar hon under en promenad i det redan höstklädda Åbo.

Läs mera

| Medborgarbladet

Partiordförande Anna-Maja Henriksson blickar framåt: Vi har mycket att göra tillsammans!


Riksdagsledamot, justitieminister Anna-Maja Henriksson återvaldes enhälligt till partiordförande för Svenska folkpartiet i Finland på
partidagen i Vanda. Henriksson har lett SFP sedan 2016. Henriksson reflekterar kring året som gått och blickar även framåt.

Läs mera

|

Hur skapar vi ett framgångsrikt Finland? Svenska riksdagsgruppens 15 sysselsättningsåtgärder


Svenska riksdagsgruppens femton punkter för ett framgångsrikt Finland – också efter coronapandemin

Läs mera