Medborgarbladet

Medborgarbladet är Svenska folkpartiet i Finlands medlemstidning. Den utkommer fem gånger om året och innehåller artiklar om samhälle, politik och ekonomi.

| Medborgarbladet

“Vi lever i en exceptionell tid”


När coronakrisen stod vid dörren krävdes ­snabba ryck av vår regering. Att ta till beredskapslagarna är en ­exceptionell åtgärd – men följderna av att låta bli ­kunde ha blivit ödesdigra.

Läs mera

| Medborgarbladet

Vad kommer efter krisen?


I USA hade coronakrisen någonting gemensamt med klimatkrisen: en utbredd politisk ovilja att acceptera forskarnas återkommande varningar.

Läs mera

| Henrik Wickström

Våga ställa upp


Jag kände till det lokala beslutsfattandet från samhällsläran i skolan. Men det är en annan sak att själv möta det som deltagare och beslutsfattare, säger Henrik Wickström.

Läs mera

| Medborgarbladet

Att lyssna genom allt oljud


Det finns ett otal orsaker till att gamla samhällssystem inte riktigt fungerar, säger Nils Torvalds

Läs mera

| Medborgarbladet

”Vi skapar nya finlandssvenskar”


I höst invigdes Svenska ­gården i Lahtis – resultatet av ett tioårigt projekt som påbörjades av föräldrar som drömde om ett utrymme för svenskspråkig småbarnsfostran och annat i Lahtis.

Läs mera

| Medborgarbladet

Unga är framtiden – men också här och nu


Enligt Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids är det vanligaste problemet unga stöter på i politiken att inte bli tagna på allvar. Men ungdomens röst är lika viktig som de andra.

Läs mera

| Medborgarbladet

”Ingen kommer att tacka dig för att du jobbar ihjäl dig”


Att hitta balans vardagen är inte lätt. Särskilt inte om du är kvinna och har diagnos duktig. Ämnet ­intresserade många då seminariet om kvinnors prestationsångest och utmattning ordnades i Vasa. ”Vi träffade tydligen rätt”, säger Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren.

Läs mera

| Medborgarbladet

”Vi kan skapa en förändring tillsammans”


De nordiska ­länderna är ­Finlands trygghet i en ­turbulent tid, ­säger ­ministern för nordiskt ­samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

Läs mera

| Medborgarbladet

Företagsfrågornas försvarare


Anna-Karin Tötterman leder SFP:s ­färska företagsnätverk – ett nätverk som ska ge utlopp för den erfarenhet och den sakkunskap som finns på fältet och omsätta den i goda idéer och en företagarvänlig politik.

Läs mera

| Medborgarbladet

Östersjön är inte död än


Östersjön, ett av världens känsligaste hav, är ett rekreationsområde, ett levebröd, ett ekosystem som är fullständigt unikt – och livsviktigt för oss som bor omkring det. Östersjön är också hårt utsatt: verksamheten i och kring det har länge försämrat havsmiljöns tillstånd. Belastningen måste minska för att Östersjön ska överleva.

Läs mera