Motion 29 – Nordisk public service

Beslut

Partidagen beslöt att partiets företrädare i riksdag och regering verkar för

  • att de nordiska public-servicebolagen utökar sitt samarbete och inte utesluter möjligheten till en samnordisk kulturkanal.

Behandling

Nordisk public service

I hela Norden har vi idag public service företag som skall förse medborgarna med nyheter, underhållning och kunskap. Detta är på sätt och vis ett stort slöseri då både YLE och Svt har samma uppdrag, de har båda en svensktalande redaktion som skall rapportera samma nyheter till människor i olika länder på samma språk. Bättre vore om det fanns en större redaktion som rapporterade till en större region. Varken YLE eller Svt har råd att ha representanter i alla jordens hörn, enkelt räknat kan man tillsammans kan man dubbla de ställen vartifrån nyhetsrapportering kan ske.

I Sverige så sänder Svt program på finska. För att inte slösa med skattemedlem, samt framförallt öka språkförståelsen vore det bättre om dessa bolag på sikt tog över ansvaret för att sända på sitt språk i hela Norden. Man skulle på sikt kunna baka in finlandssvenska program som Strömsö helt och hållet i SVT och vice versa med sverigefinska program i YLE. YLE:s kostnader kommer öka till en början, men den ökade språkförståelsen och gemenskapen är inte bara värd denna kostnad, utan kanske slutligen leder till även ökade intäkter genom handeln och större flexibilitet på arbetsmarknaden då den Nordiska marknaden skulle bli ännu mindre främmande.

I finländsk media har man också kunnat läsa att inte bara kunskaperna i svenska bland finskspråkiga har börjat blivit sämre, utan även de med svenska som modersmål har börjat fått lägre nivå  på sin svenska. Bland sverigefinländarna är sittuationen ännu värre. Där är kunskaperna i finska bland de ”finskspråkiga” allt från obefintligt till goda. Att göra SVT:s kanaler tillgängliga i för den finska befolkningen skulle kunna bidra till att svenskspråkigas kunskaper i svenska skulle förbättras och att de som studerar svenska som andraspråk eller liknande, får ett större mediautbud att öva sin svenska på.  Att erbjuda YLE:s utbud för den svenska marknaden skulle förbättra sverigefinländarnas kunskaper i modersmålet, samt så skulle ett slikt samarbete förmedla den finlandssvenska kulturen över gränsen i och med FST5.

Den i övrigt har den nordiska språkförståelsen försämrats genom åren då (icke FST5 i beaktande) mindre och mindre danskt och norskt material finns med i media. Det ligger i det nordiska samarbetets intresse att nordisk media blir mer tillgängligt än vad det redan är. Åtminstone en kanal från Danmark(DR) och Norge(NRK) vardera borde vara tillgänglig i Finland för att främja den nordiska språkförståelsen.

Sådant här samarbete finns redan i andra länder, som bevisar att det är fullt möjligt. I norditalienska sydtyrolen bor en minoritet om ca 300000 tysktalande som har tillgång till många tyska och österrikiska kanaler. Där har lösningen varit att de tyska och österrikiska kanalerna har fått betalat ett extra tillägg för sydtyrolen, för att klara av upphovsrättsbiten.

Det föreslås att:

  • Att SFP arbetar för att få DR 1, DR 2, NRK 1, NRK 2, SVT 1, SVT 2 och Barnkanalen/Kunskapskanalen tillgängliga inom Finlands gränser.
  • Att SFP arbetar för att ställa YLE:s kanaler till förfogande för resten av Norden och då speciellt för Sverige.
  • Att SFP arbetar för ett djupare samarbete mellan SVT och YLE för att främja de finsk- och svenskspråkiga minoriteterna i Norden.
  • Att SFP arbetar för att på längre sikt slå ihop YLE och SVT.

Markus Söderman
Esbo

Partistyrelsens utlåtande:

Nordiskt samarbete inom public-service är en intressant utmaning. I dagens läge finns en del utbyte av program mellan de nordiska public-servicebolagen. Men det kunde självklart vara mycket mera.

För oss finlandssvenskar är det viktigt att vi har vår egen FST-kanal. Vi behöver en kanal där finlandssvenskar gör program på finlandssvenska. Vi behöver vår kanal för att kunna göra barnprogram, idrottsprogram, kulturprogram, nyheter och mycket annat på finlandssvenska. Detta kan kompletteras med köp och byte av program från och med övriga nordiska public-serivcebolag. 

Det är viktigt att public-servicebolagen är självständiga och kopplade till det egna landets kulturer och språk. Att på sikt slå ihop Yle och SVT är därför inte ett bra alternativ – däremot är det viktigt med mera samarbete.

En annan intressant ide är frågan omstartande av en nordisk kulturkanal. De nordiska public-servicebolagen kunde samarbeta och bilda en nordisk kulturkanal. På det sättet skulle de nordiska ländernas kulturprogram kunna ses i alla nordiska länder och det skulle säkert vara möjligt att fylla en kanal med bra program på bästa sändningstid.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet genom sina förtroendevalda i berörda organ verkar för

  • att de nordiska public-servicebolagen utökar sitt samarbete och inte utesluter möjligheten till en samnordisk kulturkanal.