Motion 45 – Förbud mot elcigaretter i flygbagaget/handbagaget/fickan.

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att Finland är en aktiv pådrivare inom EU, och andra relevanta sammanhang som IATA och Finavia, för att elcigaretter ska tas upp på listan över saker som är förbjudna att förvara i bagaget.

Behandling

Förbud mot elcigaretter i flygbagaget/handbagaget/fickan.

Under de senaste dagarna, januari 2015, har vi nåtts av nyheten om att el-cigaretterna eller e-cigaretterna kan orsaka en direkt brandfara i flygplanet.

Inom SAS har man redan varit proaktiv och en tid haft uppropet om att ”enligt beslut i EU-kommissionen” är vissa föremål förbjudna att ta med på flygplanet, att ”säkerhetspersonalen har rätt att stoppa föremål som de bedömer utgör en fara för flygsäkerheten” och dessutom under dessa punkter ytterligare om de elektroniska cigaretterna att:

SAS webbplats:

”Det är inte tillåtet att använda elektroniska cigaretter ombord på SAS, de ska ligga nedpackade i ditt handbagage under hela resan. Detta gäller också elektroniska pipor och cigarrer.”

Dessutom har alltså FAA (Federal Aviation Association) i USA nyligen nätat ut varningen om att:

”Elektriska cigaretter som förvaras i flygplanens bagageutrymmen kan var mycket brandfarliga. Enligt FAA har det ofta uppstått farliga situationer då cigaretterna av misstag har aktiverats och därmed överhettats eller till och med börjat brinna. I de flesta elektriska cigaretter finns en batteridriven patron som används för att producera nikotinångan.

FAA råder nu passagerare att förvara eventuella e-cigaretter i handbagaget för att undvika eldsvådor under flygningen” Källa: Idag 24 på nätet.

I denna varning ingår inte orden el-pipa och el-cigarr men de torde höra till samma kategori och innehålla brandfarliga mekanismer, såvida det finns att tillgå.

Eftersom både kabinen med handbagaget och lastrummet med bagaget kan utsättas för stora tryckförändringar i extremsituationer (vilket kan avlösa mekanismen och tända på) torde det handla om att helt utesluta dylika produkter från passagerarflygen på grund av den uppenbara spontana brandrisken.

Därför yrkar vi på:

– att SvKF tillsammans med Seniorerna och SFP och våra representanter i riksdag och regering och EU verkar för :

– att man brådskande kunde se över lagstiftningen tillsammans med representanter för både våra finländska Luftfartsmyndigheter/ Finnair visavi  ”Otillåtna föremål på flyget”.

– att man även i brådskande ordning initierar frågan i en bredare kontext i EU-sammanhang, visavi  ”Otillåtna föremål på flyget”.

Heidi Catherine Sid
SFP i Åbo                                            

John-Eric Sid
SFP i Åbo

Partifullmäktiges svar

Säkerheten på flyg är en ständigt aktuell fråga som engagerar en stor andel människor. Säkerheten utvecklas ständigt och blir allt bättre. Tyvärr är det ibland så att säkerheten har utvecklats först till följd av olyckor, i.o.m. att man i samband med en katastrof upptäckt nya säkerhetsproblem. På detta sätt har det numera blivit standard att man scannas i samband med säkerhetskontrollen på flygplatsen, att man inte får röka på flyg, att man inte får hämta med stora mängder vätskor eller att piloten aldrig får vara ensam i cockpit.

Flygbolagen har och tar ett stort ansvar för att upprätthålla säkerheten inom flygbranschen. Utöver dem har branschorganisationerna en stor roll i utvecklingen av säkerhetsföreskrifterna. Också nationell lagstiftning kan vara av betydelse, men i många fall är flygbolagens egna regler eller internationella överenskommelser ännu viktigare. Också EU har en viktig roll.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att Finland är en aktiv pådrivare inom EU, och andra relevanta sammanhang som IATA och Finavia, för att elcigaretter ska tas upp på listan över saker som är förbjudna att förvara i bagaget.