Motion 24 – VR:s rabattkampanj höjer biljettpriset för de äldre och studerande

Beslut

Partidagen beslöt att SFP genom sina representanter i riksdagen och i VR:s förvaltningsråd arbetar för

  • att pensionärers rabatter återställs till samma nivå som innan prisförändringarna i början av 2016.

Behandling

Rabattkampanjen som VR påbörjade i februari genom att sänka fjärrtrafikens biljettpriser detta år ger olika utfall för olika grupper av resenärer. Enligt VR:s kampanj i medierna sjönk biljettpriserna i medeltal med en fjärdedel. Bra så eftersom det lockar resenärer till att använda kollektivtrafiken i stället för att ta bilen. Det som man däremot har tigit om är att man samtidigt minskade pensionärsrabatten och studentrabatten. Rabatten utgjorde tidigare ungefär hälften av biljettens pris, efter den allmänna sänkningen av priserna är den endast 20 procent. Förändringen innebär att biljetter med pensionärs- eller studentrabatter i vissa situationer blir dyrare.

Enligt VR blir den förmånligaste tågresan också en sparbiljett för pensionärerna då priset är detsamma för alla. Sparbiljetter är dock endast tillgängliga för enskilda tågturer och i begränsad mängd. Grundbiljetter som berättigar till rabatt är därtill beroende av i hur god tid före resan och till vilket tåg man har köpt biljett. Det enda bestående elementet i denna prismodell är pensionärernas och studerandenas försämrade rabattprocent.

De äldre i dagens samhälle förutsätts vara aktiva och delta i samhälls- och det sociala livet för att hålla sig i så god fysisk och psykisk kondition att de kan bo hemma till livets slut. De äldre är ofta aktiva tågresenärer: de reser med tåg för att träffa sina barn och övrig släkt samt vänner. En förmånlig och lättillgänglig kollektivtrafik är en förutsättning för dem att ”ta tåget”.

VR:s nya prispolitik innebär en ytterligare försämring av de äldres ekonomiska situation, som redan belastas av de sparåtgärder inom social- och hälsovården som trädde i kraft i början av detta år. Den står också i strid med förutsättningarna att de äldre skall vara aktiva samhällsmedlemmar och vara delaktiga av ett socialt nätverk för att bibehålla sin fysiska och psykiska funktionsförmåga så länge som möjligt. Vad belastningen av den ekonomiska situationen beträffar gäller detta också för studerandena som i hög grad kommer att drabbas av regeringens sparåtgärder. VR:s prisförändringar gör i viss mån de äldre och studerandena till betalare för de sänkta priserna.

Svenska Seniorer i Nyland föreslår att SFP arbetar för

att pensionärers och studerandens rabattprocent återställs till det förra rabattsystemet

Svenska Seniorer i Nyland r.f.,
Gunvor Brettschneider, Ulla Bäck

Partifullmäktiges svar

Motionärerna är ute i ett angeläget ärende. Svenska folkpartiet har alltid varit mån om att kollektivtrafiken i landet ska fungera och kunna användas till ett skäligt pris och jobbat för det på alla möjliga arenor. Fungerande kommunikationer är en förutsättning för ett levande, konkurrenskraftigt samhälle. I ett land med ställvis långa avstånd behövs ett heltäckande nätverk av såväl person- som godstrafik samt goda allmänna kommunikationer.

För att man ska kunna styra människor att använda kollektivtrafik och därmed välja det miljövänliga alternativet så måste biljettpriserna vara skäliga. Därmed så är VR:s prispolitik helt i linje med våra värderingar när de våren 2016 sänkte priset på biljetterna för fjärrtågen.

Det motionärerna lyfter upp är det som misslyckades i prisförnyelsen för VR:s biljetter. Regeringens politik lägger tryck på de som har minst resurser gång efter annan – i det här fallet studerande och pensionärer. Rabatten för pensionärer och studerande var fram till 15.2.2016 45–55 % på fjärrtågsbiljetter. Efter förnyelsen får studerande 30 % rabatt medan pensionärerna får 20 % rabatt på standardbiljetternas pris på fjärrtåg, vilket är en tydlig sänkning. Även trots man räknar med sänkningen på en fjärdedel som VR gjorde på alla fjärrtågs standardbiljetter så är prissänkningen för dessa grupper betydligt mindre än tidigare.

Som motionärerna också påpekar så uppmanar VR också dessa resenärer att välja sparbiljetter men de är inte alltid tillgängliga och finns bara i begränsat antal. I och med prissänkningen så sänkte man biljetterna på fjärrtågen med en fjärdedel för standardbiljetter och sparbiljetten är även förmånligare men det är oförståeligt att det är studerande och pensionärer som ska betala för den sänkningen. VR menar att biljetterna blir billigare för studerande och pensionärer men det stämmer inte. Om man dessutom ser på regeringens nedskärningar i studerandes och pensionärernas resurser överlag så känns det märkligt att dessutom lägga sten på bördan gällande tågresor.

Det enda skäliga i denna situation vore att återställa pensionärernas och studerandes rabattprocenter till samma nivå som innan prisförändringarna.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP genom sina representanter i riksdagen och i VR:s förvaltningsråd arbetar för

  • att pensionärers och studerandes rabatter återställs till samma nivå som innan prisförändringarna i början av 2016.