Motion 5 – Dags att ta endometrios på allvar

Beslut

SFP arbetar för:

  • att information om endometrios sprids i skolorna, t.ex. på lektioner i hälsokunskap.
  • att menstruation, mensvärk och endometrios diskuteras vid besök till skolhälsovården, så att personer som har mens lär sig identifiera symptomen på endometrios och får kunskap om hur hjälp kan fås.

Behandling

Partifullmäktiges svar

Så som motionärerna lyfter upp är endometrios en relativt vanlig gynekologisk sjukdom hos personer i fertil ålder som emellertid är dåligt känd både bland menstruerande personer och inom vården. Precis som motionärerna skriver kan symptomen variera från obefintliga till grava symptom. Det kan ta länge att få en diagnos också efter att man har uppsökt vård, speciellt om symptomen börjat i tonåren, om personen har flera olika smärtsymptom eller om man först uppsöker en allmänläkare i stället för en gynekolog. Endometrios kan ha en stor inverkan på livskvaliteten och påverka allt från sexualiteten och mentalhälsan till fertiliteten. Utöver det personliga lidandet som sjukdomen orsakar kan den också medföra stora kostnader för samhället, både i form av kostnader som relaterar till behandlingen av sjukdomen och i form av kostnader som följer av sjukfrånvaro och sänkt arbetsförmåga som beror på smärta.

En tidig diagnostisering är viktig både för att motverka att sjukdomen förvärras och att smärtorna blir kroniska och för att förbättra livskvaliteten. Därför är det, precis som motionärerna förtjänstfullt lyfter fram, viktigt att sprida information om endometrios i skolorna till exempel i samband med lektionerna i hälsokunskap. Dessutom är det viktigt att man inom skolhälsovården diskuterar menstruationscykeln, menstruationsvärk och endometrios i samband med rutinbesök så att menstruerande personer kan lära sig att identifiera typiska symptom och vid behov uppsöka vård.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att information om endometrios sprids i skolorna, t.ex. på lektioner i hälsokunskap.
  • att menstruation, mensvärk och endometrios diskuteras vid besök till skolhälsovården, så att personer som har mens lär sig identifiera symptomen på endometrios och får kunskap om hur hjälp kan fås.

Motion

Den gynekologiska sjukdomen endometrios drabbar 10-15% av alla menstruerande personer, vilket gör sjukdomen till en av de vanligaste gynekologiska sjukdomarna i Finland. Sjukdomen leder bland annat till svår mensvärk och samlagssmärta. Endometrios konstateras hos var fjärde kvinna som lider av barnlöshet. I Finland har ungefär 200 000 personer endometrios (Gynekologinen potilasjärjestö).

Endometriosens symtom kan se olika ut från person till person. En del har lindriga eller näst intill obefintliga symtom, andra har så kraftig värk under sin menstruation att de inte kan leva ett normalt liv. Än så länge finns det inget botemedel mot endometrios, men symtomen kan lindras genom bland annat hormonbehandling och kirurgi. Sjukdomens följder, såsom barnlöshet, kan tack vare behandlingarna motverkas i ett tidigt skede. Endometrios kan i en del fall gå över av sig självt och försvinner oftast helt efter klimakteriet.

Vid endometrios växer vävnad som påminner om livmoderslemhinna utanför livmodern, vanligtvis på ytan av livmodern och dess sidovävnader, äggstockarna, urinblåsan eller tarmarna, men den kan också växa på lungorna och andra organ. Endometriosvävnaden reagerar på hormonella förändringar under menstruationscykeln på samma sätt som livmoderslemhinnan. I praktiken innebär detta att menstruationsblödningen sker i både livmodern och i endometriosvävnaden. Det kan leda till en kronisk inflammation och kraftig värk i områden där endometriosvävnaden finns. Vävnaden kan i värsta fall orsaka sammanväxningar mellan olika organ och hindra organen från att röra sig så som de vanligtvis brukar.

Trots att så många personer har endometrios är den allmänna kunskapen om sjukdomen väldigt liten. För många är det svårt att veta när mensvärk är normal och när man behöver uppsöka vård. Mensvärk betraktas ofta som ett nödvändigt ont, och personer som har kraftig mensvärk lider ofta i det tysta. De personer som uppsöker vård får i sin tur inte alltid det bemötande och den vård de behöver.

Om fler har kunskap om sjukdomen och kan identifiera symtomen kan de också få den hjälp och vård som behövs. Endometrios skapar inte enbart ett stort lidande, utan kan också ha allvarliga konsekvenser. Det är på tiden att sjukdomen tas på allvar.

Motionärens beslutsförslag

  • ATT information om endometrios sprids i skolorna, t.ex. på lektioner i hälsokunskap.
  • ATT menstruation, mensvärk och endometrios diskuteras vid besök till skolhälsovården, så att personer som har mens lär sig identifiera symptomen på endometrios och får kunskap om hur hjälp kan fås.

Motionär

SFP Norr om långa bron

Johanna Mantere
Ordförande

Simon Granroth
Vice ordförande