Adlercreutz deltar i säkerhetskonferensen i Kouvola

Den årliga säkerhetskonferensen i Kouvola ordnas 24.10. Under konferensen diskuteras olika säkerhetspolitiska frågor och hur säkerhetspolitiken kommer att se ut under nästa regeringsperiod. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz besöker Kouvola och deltar i konferensens partidebatten där man dryftar den framtida säkerhetspolitiken. Debatten kan följas med via livestream på evenemangets webbsida.

– De händelser som vi fått bevittna detta år berättade klart om hur viktigt det är att vara långsiktig i sina säkerhetspolitiska beslut. Det tar lång tid att bygga upp ett trovärdigt försvar, men det går snabbt att nedmontera det. Vi har varit försynta också i tider då militära hot känts främmande och föga troliga. Men samtidigt är det skäl att komma ihåg, att det utmaningen inte bara handlar om militärt försvar. När vi talar om resiliens ser vi tydligt vad det betyder när demokratin ifrågasätts. Om EU skall stå emot de utmaningar vi ställs inför måste vi se till att det demokratiska bygget håller. Det är i allra högsta grad en säkerhetspolitisk fråga. 

Adlercreutz kommer även att träffa lokala företagare för att diskutera om det aktuella läget samt om deras verksamhetsförutsättningar. Adlercreutz gör även ett företagsbesök till inglasningsföretaget Lumon.

SFP i Egentliga Finland samlades till Kommunparlament

SFP i Egentliga Finland samlades till sitt traditionsenliga Kommunparlament lördagen den 22 oktober. Kommunparlamentet ordnades i form av en picknick-kryssning Åbo–Mariehamn–Åbo. På evenemanget deltog ca. 60 medlemmar från kommuner runtom i Egentliga Finland. Under kryssningen hölls bland annat en allmänpolitisk diskussion där riksdagsledamot Sandra Bergqvist berättade om den gångna regeringsperioden. Bergqvist betonade SFP:s roll i de beslut som gynnat Egentliga Finland.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Nu vill jag satsa helhjärtat på välfärdsområdet och lokalpolitiken!

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP, ställer inte upp i riksdagsvalet nästa vår. Rehn-Kivi, som också är stadsstyrelseordförande i Grankulla och medlem av områdesstyrelsen i Västra Nylands välfärdsområde, har suttit i riksdagens social- och hälsovårdsutskott alltsedan hon påbörjade sitt uppdrag hösten 2016. Under denna tid har utskottet varit fullt sysselsatt med både den stora vårdreformen, regeringsprogrammets andra propositioner och alla de lagar som i snabb takt måste behandlas under coronapandemin.

Läs följande artikel