Se över matartrafiken och anslutningsparkeringen

HRT och kommunerna måste samarbeta för ett bra slutresultat för pendlarna anser Svenska folkpartiet i Nyland.

Matartrafik blir dagens melodi på allt fler håll i Nyland, nu senast då Västmetron togs i bruk. Detta har resulterat i att många resenärers resor har förlängts betydligt. Svenska folkpartiet i Nyland anser att matartrafiken bör ses över så att restiden blir rimlig för passagerarna.

– Systemet med matartrafik möjliggör att man smidigt ska kunna byta till stamlinjerna med täta intervaller, som metron, närtågen och en del busslinjer. Men till exempel i västra Esbo har vi ännu förbättringsarbete att göra, säger Kristian Rehnström, SFP:s styrelsemedlem i Helsingforsregionens trafik.

Systemet med matartrafik resulterar i att en del resenärer väljer att ta bilen till närmaste station. Detta har man till exempel kunnat se i Sibbo och styrningen av trafiken till Kervo tågstation. Svenska folkpartiet i Nyland anser att man bör inse fakta vid planeringen av anslutningsparkering och se till att det finns tillräckligt med parkeringsplatser för privatbilisterna. Annars är risken att många väljer att ta bilen ända in till centrum.

– Här måste HRT och kommunerna samarbeta för ett bra slutresultat. Kommunerna ansvarar för anläggande av parkeringsplatserna, HRT för att passagerarna blir upplockade och kommer dit de skall, tillägger Rehnström.

Adlercreutz: Inför vård- och landskapsreformen stegvis

Nu vill regeringen genomföra landskapsreformen - det självständiga Finlands största reform - över en natt, i hela landet. Detta trots att det finns uppenbara problem i lagstiftningen och trots att hela lagpaketets stöd är mycket svagt.

Läs föregående artikel

Henriksson: Slå ihop landskapsvalet med riksdagsvalet

Statsminister Sipilä är själv skyldig till eventuell valtrötthet. Det är uttryckligen Centern som har krävt att det ska hållas landskapsval i oktober, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Läs följande artikel