Adlercreutz: Svenska riksdagsgruppen har fattat beslut om gränslagen

Svenska riksdagsgruppen har beslutat att stöda gränslagen.

Gränslagen är ett svar på en helt exceptionell situation där Finland utmanas på ett nytt sätt. Därför har en majoritet av vår grupp beslutat att stöda lagen när riksdagen röstar om den på fredag 12.7.2024.

Vi stöder presidentens och statsministerns linje. 

Samtidigt håller vi med om att lagförslaget är problematiskt, just av de orsaker som lyfts fram i offentligheten. Lagen utmanar vår nationella lagstiftning och internationella avtal. Den är eventuellt också problematisk i förhållande till EU:s lagstiftning.

Vi har ett krig i Europa, och Ryssland använder sig av många sätt för att påverka, där en del av dessa riktas specifikt mot länderna vid Europas östra gräns. I Finland har vi också fått känna av det här. 

På grund av Rysslands oberäkneliga beteende är vår östgräns nu stängd. Att fortsätta hålla gränsen stängd är det sämsta alternativet ur ett människorättsperspektiv. Också därför måste vi hitta en lösning.

Det lagförslag vi nu kommer att rösta om är en tillfällig lösning, och lagen upphör om ett år. Vi hoppas givetvis att lagen aldrig ska behöva tas i bruk. Som riksdagsgrupp betonar vi att tröskeln för att ta i bruk lagen måste vara mycket hög. Vi har också andra verktyg inom den normala lagstiftningen som kan användas, och precis som det också sägs i lagförslaget så ska dessa verktyg användas i första hand. 

Som partiordförande förutsätter jag att regeringen kräver att EU startar en process vars mål är att i snabbast möjliga takt ta fram lagstiftning som kan användas för att motverka Rysslands hybridpåverkan vid de yttre gränserna. För att garantera ett enhetligt EU behöver vi gemensamma europeiska lösningar. 

Rätten att söka asyl är helt central, och därför måste vi stå emot aktivitet som utnyttjar denna rätt som ett verktyg för hybridpåverkan. Genom att se verkligheten som den är kan vi minska på trycket att ifrågasätta hela det internationella regelverket.

Riktigt hela vår riksdagsgrupp kommer inte att rösta för lagen. Jag hoppas att också avvikande åsikter respekteras i den offentliga debatten. Hur man förhåller sig till den här lagen är inte en måttstock på någons fosterländskhet.

Anders Adlercreutz
SFP:s ordförande

 

Anders Adlercreutz ny undervisningsminister

Svenska folkpartiets ordförande Anders Adlercreutz utnämndes idag till ny undervisningsminister efter Anna-Maja Henriksson. Adlercreutz ansvarar också för ärenden som berör det nordiska samarbetet.

Läs föregående artikel