Anders Adlercreutz ny undervisningsminister

Svenska folkpartiets ordförande Anders Adlercreutz utnämndes idag till ny undervisningsminister efter Anna-Maja Henriksson. Adlercreutz ansvarar också för ärenden som berör det nordiska samarbetet.

– Skolan i Finland är en framgångssaga. Vår viktigaste resurs är våra motiverade och välutbildade lärare. Samtidigt vet vi att det finns utmaningar i skolan, till exempel när det gäller de grundläggande kunskaperna, att läsa, skriva och räkna. Den satsning som regeringen nu gör på att förstärka den grundläggande utbildningen är därför mycket viktig, säger Adlercreutz.

Adlercreutz ser också med oro på hur skillnaden mellan hur flickor och pojkar klarar sig i skolan blir allt större.

– De ökade skillnaderna i inlärningsresultaten mellan pojkar och flickor måste tas på allvar. Vi behöver förstå varför vår skola inte tycks fungera på bästa sätt för pojkar. Utvecklingen är oroväckande och det här måste vi ta tag i. 

– Vi behöver också se över mobiltelefonernas roll skolan, och jag ser fram emot att få jobba för att ge lärare ännu bättre möjligheter att se över hur  mobiltelefoner får användas i skolan.

Adlercreutz ser fram emot att ta sig an ansvaret för det nordiska samarbetet. Finland blir ordförande för nordiska ministerrådet nästa år.  

– Det nordiska samarbetet blir allt viktigare. Norden är världens bästa regionvarumärke och något som vi finländare ska bli bättre på att utnyttja. Samtidigt finns det fortfarande en hel del gränshinder som vi måste montera ner, både fysiska och mentala. Det ska till exempel vara lika naturligt för en svensk att studera i Finland som det idag är för en finländare att studera i Sverige.

Bergqvist på Helsingfors Pride: Vi har alla ett ansvar för hur vi bemöter varandra

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist deltog på lördagen i Helsingfors Pride för att stå upp för jämlikhet. Temat för i år är fred och hopp, som är en rättighet för alla.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Svenska riksdagsgruppen har fattat beslut om gränslagen

Svenska riksdagsgruppen har beslutat att stöda gränslagen.

Läs följande artikel