Adlercreutz välkomnar familjeledighetsmodellen: Den kräver också en attitydförändring

Idag presenterades regeringens modell för den kommande familjeledighetsreformen. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz gläds över att reformen går framåt och att modellen möjliggör en jämnare fördelning av ledigheterna föräldrarna emellan.

– Modellen ger en tydlig indikation till att föräldraledigheterna ska delas – och att de ska delas jämnt. Nu är det upp till var och en att detta också förverkligas i praktiken. Det kräver en attitydförändring, säger Adlercreutz.  

Adlercreutz betonar att ett jämställt arbetsliv kräver att föräldrarna i en mycket större utsträckning delar på familjeledigheterna.

– Bara genom att dela på ledigheterna kan vi ändra dagens melodi – det att väntevärdet är det, att mamman stannar hemma. Utgångspunkten för både föräldrar och arbetsgivare skall vara det, att bägge föräldrar använder sin andel. Den här modellen styr oss nu i rätt riktning mot ett mer jämställt familje- och arbetsliv.

Thomas Blomqvist: Familjeledighetsreformen ett viktigt steg mot jämställt föräldraskap

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, ser positivt på att familjevårdsreformen nu fortskrider. Regeringens förslag till familjevårdsreform presenterades idag.

Läs föregående artikel

SFP i valförbund med Samlingspartiet i Sastamala

SFP:s Samkrets r.f. undertecknade på lördagen 13.2 ett kontrakt om valförbund med Samlingspartiet i Sastamala, som är i kraft tillsvidare. SFP ställer i Sastamala upp en kandidat och bildar valförbund med Samlingspartiet. i enlighet med valresultatet bildar SFP och Samlingspartiet en gemensam fullmäktigegrupp.

Läs följande artikel