Thomas Blomqvist: Familjeledighetsreformen ett viktigt steg mot jämställt föräldraskap

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, ser positivt på att familjevårdsreformen nu fortskrider. Regeringens förslag till familjevårdsreform presenterades idag.

Reformen är ett välkommet och viktigt steg mot ett mer jämställt föräldraskap. Genom reformen stärks barnets rättigheter, pappors möjligheter att delta i familjelivet och på sikt även kvinnors position på arbetsmarknaden, säger Blomqvist. Glädjande och på tiden är också att mångfalden inom familjer bättre avspeglas i lagen.

Förslaget möjliggör en mer jämlik fördelning av familjeledighetsperioden, med avsikten att framför allt pappor i högre grad ska utnyttja sin möjlighet till familjeledighet. Genom förslaget skulle även alla barn behandlas jämlikt oavsett familjeform, vilket bättre beaktar mångfalden inom familjer.

Att pappor nu i högre grad sporras till att jämlikt ta ut familjeledigheter är ett särskilt viktigt framsteg ur jämställdhetssynvinkel, fortsätter Blomqvist. I detta avseende har Finland legat efter våra nordiska grannar. Nu är det dags att komma ikapp. 

Samtidigt står det klart att det ännu finns saker att förbättra. Arbetet för jämställdheten fortsätter. Vi behöver också en attitydförändring i samhället och på arbetsmarknaden, så att också osynliga hinder och diskriminering kan undanröjas. Att värdesätta tid och omvårdnad av barn ska ligga i hela samhällets intresse.

SFP i Lovisa nominerade 12 kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Lovisa rf har nominerat ytterligare 12 kandidater till vårens kommunalval. Tidigare har SFP i Lovisa nominerat 11 kandidater och sammanlagt har partiet nu då 23 kandidater.

Läs föregående artikel

Adlercreutz välkomnar familjeledighetsmodellen: Den kräver också en attitydförändring

Idag presenterades regeringens modell för den kommande familjeledighetsreformen. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz gläds över att reformen går framåt och att modellen möjliggör en jämnare fördelning av ledigheterna föräldrarna emellan.

Läs följande artikel