Bergqvist nöjd över halverade farledsavgifter men efterlyser långsiktighet

För att stödja sjöfarten till följd av coronapandemin föreslår regeringen en fortsatt halvering av farledsavgiften. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som även är medlem i riksdagens kommunikationsutskott, anser åtgärden vara motiverad men vill samtidigt se en uppdatering av farledsavgiften.

– Vi är i mycket hög grad beroende av de varutransporter som sker sjövägen. Finland är som en ö i den bemärkelsen. En höjning av farledsavgiften för en redan ekonomiskt ansträngd bransch skulle ha negativa konsekvenser för landets export. En fortsatt halvering av farledsavgiften är därmed en motiverad åtgärd för att främja Finlands konkurrenskraft, för att få sjöfarten på fötter igen, befrämja exporten och på så sätt förbättra sysselsättningen, säger Bergqvist.

Farledsavgiften har varit halverad sedan år 2015 och halveringen har tidigare förlängts tre gånger. Riksdagen har nu godkänt lagförslaget om att fortsätta halveringen av farledsavgiften för ytterligare två år. Bergqvist är nöjd över beslutet, men skulle vilja se en mer permanent lösning för farledsavgiften efter år 2023.

– Det är inte en hållbar lösning att halveringen av avgiften förlängs med några års mellanrum. Näringslivet och sjöfarten behöver långsiktiga beslut för att kunna göra viktiga investeringar. Vi behöver ett system som dels främjar Finlands konkurrenskraft men som också motiverar till investeringar i nya, klimatvänliga och för Finlands förhållanden lämpliga fartyg, säger Bergqvist.

Biaudet: Migration och mänskliga rättigheter oskiljaktiga i EU

– Migrationen påverkar många faktorer som anknyter till välfärden och tryggheten i samhället, underströk Eva Biaudet i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i debatten om statsrådets EU-redogörelsen på onsdag.

Läs föregående artikel

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Vanda och Kervo välfärdsområde

Svenska folkpartiet och Samlingspartiet i Nyland ingår valförbund i Vanda och Kervo välfärdsområde inför välfärdsområdesvalet 23.1.2022. Det rör sig om ett så kallat tekniskt valförbund där SFP ställer upp 10 kandidater. Full lista är 86 kandidater.

Läs följande artikel