Biaudet och Månsson värnar om akuten i Malm

Riksdagsledamot Eva Biaudet och SFP:s gruppordförande i stadsfullmäktige Björn Månsson tar skarpt avstånd från HUS planer på att dra in akutjouren vid förutom Borgå och Lojo sjukhus också Malms sjukhus i norra Helsingfors.

Över huvud taget vore HUS sparlista om den skulle förverkligas ett hårt slag mot hela social- och hälsovårdsreformen, säger Eva Biaudet, som också sitter i Helsingfors social- och hälsovårdsnämnd. Reformen siktar ju på en mer jämlik och kvalitativt högtstående vård i olika delar av landet, men HUS planer går i rakt motsatt riktning, påpekar hon.

I västra och östra Nyland vore det p.g.a. avstånden fatalt att slopa samjouren i Borgå och Lojo. I Helsingfors kan avstånden däremot inte räknas i antalet kilometer, utan i tid, påminner Björn Månsson, stadsfullmäktigeledamot och SFP:s gruppordförande, och själv bosatt i det norra Helsingfoirs som skulle drabbas hårt om akutjouren vid Malms sjukhus dras in.

Biaudet och Månsson är väl medvetna om de ekonomiska problemen i HUS, men de måste enligt dem skötas genom ökade statliga anslag, inte genom drastiska nedskärningar i servicen. Som det överlägset största välfärdsområdet måste Helsingfors också i fortsättningen ha två akutjourmottagningar, säger de, en i stadskärnan och en norröver.

I torsdagens HBL har borgmästare Juhana Vartiainen en kolumn med en vision för Malm som ”en lysande stadsdel”. Ironiskt nog hotar HUS i samma tidning med att dra in akutjouren i just det området, påpekar Biaudet och Månsson. Staden måste agera för att stoppa de planerna.

Rehn-Kivi: Abortlagstiftningen tar ett viktigt steg mot 2020-talet!

Social- och hälsovårdsutskottet har idag fått färdigt sitt betänkande över medborgarinitiativet EgenVilja2020 - Vi uppdaterar abortlagen till 2020-talet!. Utskottet har jobbat med ärendet ända sedan våren och har hört ett stort antal sakkunniga inom området, av vilka de flesta har understött reformbehovet. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är mycket nöjd över att majoriteten av utskottet ville göra ändringar i lagen utgående från initiativet och inte vänta på en möjlig helhetsreform.

Läs föregående artikel

Adlercreutz om Rysslands illegala annektering: Detta brott ställer FN på prov.

FN:s relevans ställs på prov i och med Putins oerhörda handlingar, konstaterar Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Putin undertecknade på fredagen en lag som i praktiken införlivar områden av Ukraina i Ryssland.

Läs följande artikel