Adlercreutz om Rysslands illegala annektering: Detta brott ställer FN på prov.

FN:s relevans ställs på prov i och med Putins oerhörda handlingar, konstaterar Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Putin undertecknade på fredagen en lag som i praktiken införlivar områden av Ukraina i Ryssland.

Ryssland som är en av FN:s säkerhetsråds permanenta medlemmar beslöt nyss att det annekterar delar av Ukraina,  ett självständigt land. Delar, som det till en del erövrat genom ett illegalt anfallskrig och vars annektering man motiverar med en olaglig, förvrängd folkomröstning. Det här är en oerhörd handling i det efterkrigstida Europa. Det är ett brott mot såväl internationell lag som FN:s grundfördrag, säger  Adlercreutz.

– Putins tal och dessa åtgärder – annekteringen av ukrainska områden – är en farlig eskalering och det är omöjligt att förutspå vad detta kommer att leda till. Men Putins hot är klart. Samtidigt är det också vår sak att visa att hot inte är en väg framåt. De biter inte på oss. Ukraina kommer att fortsätta att försvara sina områden och vi kommer att fortsätta att stöda Ukraina, gemensamt och enigt, säger Adlercreutz 

Ryssland är en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd. FN kommer enligt Adlercreutz oundvikligen att vara tvungen att ta ställning till denna handling. 

– Här handlar det om FN:s relevans. Hur förhåller sig organisationen till detta uppenbara brott?  Man kan med fog säga, att FN;s framtid står på spel. Speciell uppmärksamhet riktas också mot Kina och Indien. Nu måste de visa att det vill stå på rätt sida i denna fråga. Historien kommer klart att fördöma denna handling. Det råder ingen tvivel om vilken sida som här är den rätta; avslutar Adlercreutz

Biaudet och Månsson värnar om akuten i Malm

Riksdagsledamot Eva Biaudet och SFP:s gruppordförande i stadsfullmäktige Björn Månsson tar skarpt avstånd från HUS planer på att dra in akutjouren vid förutom Borgå och Lojo sjukhus också Malms sjukhus i norra Helsingfors.

Läs föregående artikel

HUS måste kasta bollen om sin sparlista till välfärdsområdena och Helsingfors

SFP:s viceordförande Henrik Wickström anser att HUS-sammanslutningens styrelse inte kan ta ställning till den sparlista som HUS vd förberett till sammanslutningens styrelse. Han anser att HUS måste be välfärdsområdena säga sitt i ärendet innan någon som helst fortsatt beredning sker.

Läs följande artikel