Biaudet om EU:s återhämtningsfond: Viktig för jobben – även i Finland

EU:s återhämtningspaket är en lösning av engångsnatur i ett ytterst exceptionellt världsläge. Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) betonar paketets vitala betydelse för Finlands exportinriktade ekonomi, men också för EU som helhet.

– Vi måste också tänka på vad som skulle ha varit alternativet. Alternativet till paketet var ingen överenskommelse alls. Det skulle ha varit ett hårt bakslag. Det skulle ha betytt förtroendekris på finansmarknaden, fördjupade politiska konflikter i hela EU-politiken och en avstannad återhämtning. I det skenet ter sig resultatet som verkligen bra, också ur finländsk synvinkel, säger Biaudet.

I onsdagens riksdagsdebatt om EU:s återhämtningspaket kritiserade hon högerpopulisternas Europakritiska hållning.

– Precis som under eurokrisen för tio år sedan talar motståndarna till paketet mest om framtida säkerheter och förluster.  Men vi frågar: var finns oron för EU:s framtid och alla de inhemska arbetsplatser som riskerar gå förlorade utan återhämtningsåtgärder i Europa? Investeringar behövs nu för att nå hållbara energilösningar, tackla klimatförändringen och utnyttja de möjligheter digitaliseringen ger. 

Biaudet vill också påminna om att detta inte endast handlar om ekonomi.

– Vi vill se ett starkare EU med handlingskraft och vilja till gemensamma lösningar på övernationella frågor, mer solidaritet mellan människor i vårt Europa.

SFP och Kulturfonden flyttar till Georgsgatan

Svenska folkpartiet och Svenska kulturfonden flyttar i december till nya utrymmen. Efter drygt 22 år på samma adress vid Simonsgatan 8 flyttar båda kanslierna i slutet av året till Georgsgatan 27 i centrala Helsingfors.

Läs föregående artikel

SFP i Esbo nominerade kommunalvalskandidater

SFP i Esbo nominerade på onsdagen nya kommunalvalskandidater. De nya kandidaterna är Anne Ahlefelt, Niclas Andler, Tina Ehnström-Backas, Anders Portin, Peter Ragnvaldsson och Henrik Räihä. Totalt har SFP i Esbo för tillfället 21 nominerade kandidater.

Läs följande artikel