SFP och Kulturfonden flyttar till Georgsgatan

Svenska folkpartiet och Svenska kulturfonden flyttar i december till nya utrymmen. Efter drygt 22 år på samma adress vid Simonsgatan 8 flyttar båda kanslierna i slutet av året till Georgsgatan 27 i centrala Helsingfors.

– Simonsgatan har tjänat både SFP och Kulturfonden väl under många år. Nu är det dags att gå vidare och vi ser fram emot att fortsätta vår verksamhet på ny adress med nya kontorsutrymmen, säger SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff.

SFP och Kulturfonden har sedan 1998 funnits i fastigheten Gryningen i Forumkvarteret. Konstsamfundet var tidigare majoritetsägare i fastigheten, men år 2016 såldes hela Forumkvarteret till börsbolaget Sponda som senare köptes av det amerikanskägda bolaget Blackstone. Fastigheten på den nya adressen, Georgsgatan 27, ägs av Konstsamfundet. Här fanns tidigare Amos Anderssons konstmuseum.

– Vi har under flera år varit beredda på att ägarbytet i Forumkvarteret kan påverka våra förutsättningar att finnas på Simonsgatan 8. När det dessutom blev klart att vi står inför en större renovering, blev det naturligt att överväga en ny adress, säger Sören Lillkung, vd på Svenska kulturfonden.

På SFP:s partikansli i Helsingfors arbetar totalt 16 personer och på Kulturfondens kansli i Helsingfors 17 personer. Sammanlagt berör flytten närmare 50 personer, eftersom också Svensk Ungdom, Svenska kvinnoförbundet och Svenska bildningsförbundet lämnar Simonsgatan för de nya utrymmena på Georgsgatan 27. Alla organisationer förfogar över egna kansliutrymmen på den nya adressen, men delar bland annat mötesrum.  

– Flytten berör många och det kommer säkert att kännas ovant till en början. Men, nya ändamålsenliga utrymmen ger nya möjligheter. Jag är övertygad om att vi kommer att trivas. 

Det känns också bra att vi igen kan skapa ett svenskt rum i kvarteret, säger Guseff. I fastigheten på Georgsgatan 27 verkar redan Luckan. 

– Vi gör nu en renovering för att anpassa våningarna på Georgsgatan 27 till de krav som idag ställs på kansliutrymmen. Vi har haft samma adress i över 20 år och jag hoppas att vi stannar också på nästa adress under en längre tid, säger Lillkung.

Samtliga organisationer finns på den nya adressen från och med den 7 december 2020.

 

Om Svenska folkpartiet och Kulturfonden

Det nygrundade Svenska folkpartiet startade i början av 1900-talet en insamling som blev grundplåten i Kulturfonden. De insamlade pengarna överläts 1908 till Svenska litteratursällskapet och Svenska folkpartiets kulturfond grundades. Några år senare ändrades namnet till Svenska kulturfonden och år 2010 blev Kulturfonden en stiftelse med det officiella namnet Stiftelsen för kultur och utbildning på svenska i Finland. Idag utser SFP:s partistyrelse fondens samtliga förtroendevalda.

Här kan du läsa mera om hur SFP och Kulturfonden hör ihop: https://www.kulturfonden.fi/om-svenska-kulturfonden/historia/

Torvalds: EU bör överväga Nord Stream 2 i sanktioner mot Ryssland

Rysslands ovilja att samarbeta kring utredningen efter att oppositionsledaren Aleksej Navalnyj förgiftades i augusti bör få kännbara konsekvenser. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Läs föregående artikel

Biaudet om EU:s återhämtningsfond: Viktig för jobben – även i Finland

EU:s återhämtningspaket är en lösning av engångsnatur i ett ytterst exceptionellt världsläge. Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) betonar paketets vitala betydelse för Finlands exportinriktade ekonomi, men också för EU som helhet.

Läs följande artikel