Blomqvist: Egendomsskyddet är grunden för vårt samhälle

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet tog i sitt tal på SFP:s partifullmäktige fram markägarens rättigheter och egendomsskyddet.

– Grunden för vår fria marknadsekonomi och vårt västerländska samhälle, är egendomsskyddet och det att vi kan lita på att det vi äger är vårt. I samhällen där mänskor inte kan lita på att de har rätt att nyttja och tillgång till sin egendom också i framtiden skapas en misstro mot att arbeta, förtjäna och äga. Därför är det viktigt att värna om äganderätten i alla beslut som tas, säger minister Thomas Blomqvist.

– Diskussionens vågor gällande EU:s förslag till förordning om restaurering av naturen har svallat högt de senaste veckorna. Det är helt klart att varken SFP eller regeringen kan godkänna förordningen i dess nuvarande form. Vi kommer att jobba hårt för att få ändringar till stånd, vi måste få ned de nationella kostnaderna, vi måste ha bättre konsekvensanalyser och fakta som underlag för förordningen och vad gäller de praktiska tillämpningarna är det viktigt att Finland är med och inverkar så att markägares rättsskydd inte hotas. Ifall vi inte får tillräckliga och viktiga ändringar har Finland beredskap att rösta emot förordningen, säger minister Blomqvist.

– Allemansrätten är en viktig nordisk tradition. Det är något unikt och ytterst fint i det att alla medborgare har rätt att fritt röra sig i skog och mark, plocka bär och svamp eller övernatta. Därför är det också viktigt att den rätten inte används fel genom att företag för stora mängder mänskor ut för kommersiell bärplockning på annans mark eller att det ordnas stora friluftsevenemang utan att markägaren har gett sitt samtycke på förhand. Allemansrätten är alltför viktig för att den ska få missbrukas, säger Blomqvist.

Henriksson: Jag uppmanar alla bildningspartier att rösta för sametingslagen,för samernas och Finlands skull

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson lyfte i sitt tal till SFP:s partifullmäktige upp behovet att förnya den föråldrade sametingslagen.

Läs föregående artikel

Torvalds: Kina på COP27 – den verkliga bromsklossen

Förenta nationernas klimattoppmöte i Sharm el-Sheikh, Egypten, gick rejält över planerade tiden och avslutades först på söndagen. Förhandlingarna präglades av svåra diskussioner kring en fond för förluster och skador och EU:s tveksamhet kring fondens etablering har fått kritik. Nils Torvalds (SFP/Renew), som deltog i konferensen som en del av Europa-parlamentets delegation, riktar skarp kritik mot Kinas roll i försvårandet av förhandlingarna.

Läs följande artikel