Borgarsdóttir Sandelin vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet. Borgarsdóttir Sandelin har fungerat som partiets vice ordförande sedan 2016.

– Finland står och har ställts inför stora oförutsägbara utmaningar på grund av Coronaepidemin. Samhällets resiliens prövas liksom även medborgarnas ansvarkänsla. Trots att mycket fokus gått till att bekämpa epidemin har inte våra tidigare utmaningar försvunnit. Vi ska fortsättningsvis tackla klimatförändringen, möjliggöra att fler personer kan delta i arbetslivet, se till att varje ung person får bästa möjliga utbildning, garantera tillgång till vård då en person behöver det och se till att var och en ges lika förutsättningar och behandlas jämlikt, säger Borgarsdóttir Sandelin. 

– Våra städer och kommuner har haft och har fortsättningsvis ett enormt ansvar att anpassa sin service till en vardag få av oss kunnat förutspå. Vi vet inte idag exakt vad det kommande året för med sig. Oberoende, SFP ska vara partiet som inför kommunalvalet 2021 presenterar lösningar på hur vi erbjuder kvalitativ vård och omsorg, högklassig utbildning, trivsamma levnadsmiljöer och överlag ekologiskt hållbara lösningar. Helsingfors och huvudstadsregionen står inför stora utmaningar såsom även resten av landet. Jag vill vara med och forma politiken och strategin som tar oss framåt.

Sedan år 2017 är Borgarsdóttir Sandelin invald i Helsingfors fullmäktige och är även suppleant i Helsingfors stadsstyrelse. Borgarsdóttir Sandelin fungerar som specialmedarbetare till minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist. Svenska folkpartiet håller sin partidag i Vanda 26.9. 

Bergqvist vill fortsätta som vice ordförande för SFP

Svenska folkpartiets vice ordförande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist, ställer upp för omval på partidagen i Vanda i september.

Läs föregående artikel

Cecilia Ehrnrooth vill fortsätta som SFP i Helsingfors kretsordförande

Nuvarande kretsordförande i Helsingfors Cecilia Ehrnrooth har meddelat att hon ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors. Hon har lett Helsingfors krets sedan 2016.

Läs följande artikel