Eva Biaudet ställer sig till förfogande som SFP:s borgmästarkandidat i Helsingfors

– Helsingfors politiken är igen i ett vägskäl och jag vill arbeta för en liberal, öppen och inkluderande huvudstad – därför ställer jag upp i kommunalvalet 2021. Jag står också till förfogande då SFP väljer sin borgmästarkandidat, säger Helsingfors riksdagsledamot Eva Biaudet.

– Vi i SFP behövs i Helsingfors politiken. Vi kommer kanske aldrig att vara störst, men vi har under tiderna axlat ansvar och spelat en stor roll i landets regeringar, stadens beslutsfattande och det civila samhället. Vi kan i media se hur målmedvetet och vardagligt förakt mot andra människor, och mot demokratin, är bokstavligen livsfarligt. Trumpismen har sina följare också i Finlands riksdag och stadsfullmäktige. Men politiken kan inte ledas av sådana som vill rasera vår demokrati eller som bygger hotbilder och fiendebilder av olika hudfärg och religion, eller vill vilseleda oss i en nationalromantisk idé om överhet. Finlands framgång har totalt motsatta byggstenar: samarbete, ömsesidig respekt, och tron på att bildning och vetenskap är redskap för att klara sig, säger Biaudet.

Helsingfors tvåspråkighet är mer än historia, det är en garanti för att fönster och dörrar hålls öppna till Norden, för en dynamisk kultur och stark ekonomi.

Det nordiska framgångskonceptet med öppenhet och respekt är också vår värdegrund, och det betyder en förståelse för minoriteters betydelse i byggnaden av en dynamisk, kulturellt och ekonomiskt stark huvudstad. Vi ska känna oss stolta över att inkludering och framgång hos människor med bakgrund i minoriteter av olika slag, ska vara ingjutet i måttet på vår framgång som stad och som folk.

– Vi i SFP väljer att gå framåt på ett konstruktivt sätt tillsammans med de övriga partier som arbetar för en stad där varendaste en kan födas och växa upp med en lika stark tro för framtiden och sina möjligheter. SFP står i mitten och vi lever av samarbete. Vi vet att helheten beror på att pusslets alla bitar finns med. Vi är bra på kompromisser som alla kan leva med. Politiken utan SFP är som en café latte utan kaffe, säger Biaudet.

Partisekreterare Fredrik Guseff kandiderar i kommunalvalet i Helsingfors

Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff kandiderar i vårens kommunalval i Helsingfors. Guseff ser med stor tillförsikt fram emot kommunalvalet.

Läs föregående artikel

Henriksson och Bergqvist: Näringslivet behöver fungerande förbindelser

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Sandra Bergqvist besökte i dag Kimitoön. På dagens agenda var bland annat besök till Salmonfarm i Kasnäs samt ett möte med Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén och Kimitoöns tf. kommundirektör Erika Strandberg.

Läs följande artikel