Gestrin slutar i riksdagen

Christina Gestrin ställer inte upp för omval i riksdagsvalet 2015

”Efter att ha suttit i riksdagen sedan år 2000, d.v.s. nästan fyra perioder, känns det nu som rätt tidpunkt att söka nya utmaningar. Åren i riksdagen har varit meningsfulla och intressanta och gett mig en plattform att påverka omvärlden både nationellt och internationellt. Min förhoppning är att i framtida arbetsuppgifter kunna bidra med den breda erfarenheten av samhällspåverkande och substanskunnande riksdagsarbetet gett mig. Mitt engagemang för samarbetet i Norden och i Östersjöregionen och för grön och blå tillväxt kommer att fortsätta”

Christina kandiderade i Europaparlamentsvalet våren 2014 och är första ersättare till SFP:s Nils Torvalds. Under åren i riksdagen har Christina Gestrin innehaft ett flertal uppdrag, bl.a. ordförande för svenska riksdagsgruppen 2004-2007. Gestrin har bl.a. varit medlem i miljöutskottet, finansutskottet, Stora utskottet och utrikesutskottet. Hon var ordförande för det Parlamentariska Östersjösamarbetet(BSPC) 2008-2011 och är medlem i Nordiska rådet samt ordförande för dess miljö- och naturresursutskott. Gestrin är även ordförande för Svenska Finlands Folkting, Nylands Fiskarförbund och medlem i Esbo stadsfullmäktige och stadsstyrelse.

Mikaela Nylander: Sluta fokusera enbart på pensionsåldern

De senaste veckorna har arbetsmarknadsorganisationerna fört seriösa förhandlingar om pensionsreformen. Hittills har man ändå ensidigt fokuserat på höjningen av pensionsåldern och försummat diskussionen om hur folk ska orka i arbetslivet.

Läs följande artikel