Haglund: Mitä seuraavaksi soten osalta?

Det är bra med ökad valfrihet i vården, som kan bidra till höjd kvalitet för den enskilda patienten. Samtidigt är det ytterst viktigt att det offentliga också i fortsättningen har en stark roll i vårdproduktionen.

Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund oroar sig för regeringens sätt att arbeta, men välkomnar den ökade valfriheten inom vården.

– De senaste dygnen har varit kaotiska både för regeringen, men också för hela samhällsdebatten, som regeringen vänt upp och ner. Att bråka inför öppen ridå på det här sättet stärker varken regeringens förtroende eller handlingskraft. Regeringen måste flytta fokus tillbaka till en jämlik vård och inte bara se på sina interna maktstrukturer, säger Haglund.

– Det är bra med ökad valfrihet i vården, som kan bidra till höjd kvalitet för den enskilda patienten. Samtidigt är det ytterst viktigt att det offentliga också i fortsättningen har en stark roll i vårdproduktionen. De ska se till att det finns tillgång till jämlik vård på svenska och finska och ansvara för kvalitetskrav och certifieringar, poängterar Haglund.

Inför riksdagsvalet i våras talade SFP om att valfrihet inom vården skulle ge kunden möjlighet att välja den service som passar bäst och bidra till att höja kvaliteten i och med att pengen för vården i högre grad skulle följa klienten.

Tilläggsinformation: Carl Haglund050 521 7379

SFP i Nyland: Invandrare har också rätt till två språk i Finland

TE-byråernas förändrade förfarande försämrar invandrares förutsättningar att få arbete i tvåspråkiga regioner och försätter dem i en sämre position i jämförelse med finländska arbetssökande.

Läs föregående artikel

Henriksson: Vårdlösningen väcker fler frågor än svar

Att fatta beslut om vårdområden är i sig viktigt, men utan att känna till innehållet är det omöjligt att veta vad beslutet egentligen betyder.

Läs följande artikel