Henrik Wickström leder SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde valde gruppordförande jämte vice ordförande för en ettårig period på sitt möte på söndag den 6 mars. Gruppen valde Henrik Wickström till ordförande och Karin Cederlöf samt Nina af Hällström till vice ordförande.

– Jag är ödmjukt tacksam för att få leda SFP-gruppen. SFP kommer att ha en viktig roll i västra Nyland då det kommer till att servicen fungerar i hela området, från Hangö till Esbo, på två språk. Vi har en bra bredd och sakkunskap i gruppen. Vi i SFP ser framemot att samarbeta med de andra grupperna, säger Wickström.

– Det ska bli väldigt givande att få arbeta som gruppens vice ordförande! Jag är säker på att vi kommer att få mycket gott till stånd under det kommande året. Man får gärna vara i kontakt med oss, säger Cederlöf.

– Vi har nu en enastående möjlighet att lyfta svenskans ställning i hela västra Nyland. Västra Nyland ska vara en människonära och tvåspråkig föregångare där alla får vård och service i rätt tid på sitt eget modersmål. Det här kommer vår grupp att arbeta för, säger af Hällström. 

SFP har 12 representanter i Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige. Fullmäktige har sitt första sammanträde på måndag den 7 mars. 

Jan-Erik Kress är ny assistent till riksdagsledamot Anders Norrback

Jan-Erik Kress från Sibbo är riksdagsledamot Anders Norrbacks (SFP) nya assistent. Kress är politices kandidat från Åbo Akademi, och på slutrakan av sina magisterstudier i statskunskap.

Läs föregående artikel

Henriksson: Totalreformen av sexualbrottslagstiftningen stärker kvinnors och flickors rättigheter

Idag på internationella kvinnodagen uppmärksammas kvinnors och flickors rättigheter över hela världen. Sexuellt våld mot kvinnor är ett av de största jämställdhetsproblemen globalt och i Finland.

Läs följande artikel