Rehn-Kivi: Viktigt att underlätta ett hälsotryggt resande

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott fick på måndagen klart sitt betänkande om ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Lagförslaget föreslog nya restriktioner i fråga om inresor till Finland med syfte att försöka förhindra att covid-19-smitta av utländskt ursprung sprids i landet. Riksdagsledamot och medlem i utskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd över de ändringar utskottet gjorde i förslaget och betonar att man genom att vaccintäckningen hela tiden förbättras måste underlätta resandet men samtidigt se till att resenärer ges tillräckliga anvisningar för att hålla resandet hälsotryggt.

– Det är fint att vi nu kan göra resandet lättare. Det är ändå viktigt att vi koncentrerar oss på granskningar och testning av resenärer från riskländer och på dem som inte blivit vaccinerade eller som inte haft en konstaterad smitta av covid-19, säger Rehn-Kivi. 

Finland kommer att bibehålla riskbedömningen enligt utskottets betänkande och tar samtidigt bort kravet på förhandstestning om man har fått en vaccindos. Bara det andra testet krävs i detta fall. 

– Resenärerna måste få tillräckliga anvisningar om var och hur det andra testet kan tas om det krävs av dem. Alla har ansvar för att göra resandet så hälsotryggt som möjligt och att de som kommer eller återvänder till Finland tar de tester som behövs. Vi kan inte upprepa fadäsen som hände med de återvändande fotbollsanhängarna vid Vaalimaa gränsstation förra veckan, säger Rehn-Kivi. 

Lagarna kommer att vara i kraft till den 15.10. 

Rehn-Kivi: Sysselsättningsgraden måste höjas

Riksdagen har idag fört en responsdebatt om planen för de offentliga finanserna. I svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi vikten av att höja sysselsättningen och av en växande ekonomi för att trygga välfärdsstatens funktioner.

Läs föregående artikel

Henriksson: Betalningsanmärkningars lagringstid förkortas – en viktig sak för många finländare

Regeringen har idag överlämnat till riksdagen en proposition med förslag om att förkorta lagringstiden för betalningsanmärkningar. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson gläds över att regeringens åtgärder för att bekämpa finländarnas överskuldsättning framskrider.

Läs följande artikel