Henriksson: Det viktiga arbetet med samernas sannings- och försoningskommission kan nu börja

Regeringen har idag tillsatt Samernas sannings- och försoningskommission. Den oberoende och självständiga kommissionen har fått i uppdrag att identifiera och bedöma diskriminering och kränkningar av rättigheter mot samerna, till exempel statens assimilationspolitik.

– Det gläder mig att vi idag kunnat ta det här stora steget för att främja samernas rättigheter och ställning i vårt land. SFP har redan länge jobbat för att främja samernas rättigheter och jag är glad att vi nu ser resultat, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.  

– Sanningskommissionens uppdrag är viktigt, inte bara för att reda ut kränkningar i det förflutna, utan också för att utreda hur allt detta påverkar samerna idag, fortsätter Henriksson.

Sannings- och försoningskommissionen består av fem medlemmar: 

Sametinget representeras av Heikki J. Hyvärinen, doktorand, juris kandidat och Miina Seurujärvi, filosofie magister, skoltarnas byastämma av Irja Jefremoff, förvaltningsmagister. Kari Mäkinen, ärkebiskop emeritus, teologie doktor och Hannele Pokka, arbetslivsprofessor, juris doktor är utsedda av staten. 

 

Motsvarande försoningsarbete görs också i Norge och Sverige i olika former. 

Läs mer om kommissionens arbete: https://vnk.fi/-/saamelaisten-totuus-ja-sovintokomissio-aloittaa-tyonsa-suomessa?languageId=sv_SE

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Vanda och Kervo välfärdsområde

Svenska folkpartiet och Samlingspartiet i Nyland ingår valförbund i Vanda och Kervo välfärdsområde inför välfärdsområdesvalet 23.1.2022. Det rör sig om ett så kallat tekniskt valförbund där SFP ställer upp 10 kandidater. Full lista är 86 kandidater.

Läs föregående artikel

Ollikainen: Enhetligare klient- och patientdatasystem behövs

Under riksdagens frågetimme på torsdagen efterlyste riksdagsledamot Mikko Ollikainen enhetligare klient- och patientdatasystem inför den kommande social- och hälsovårdsreformen. Svenska riksdagsgruppens fråga ställdes till social- och hälsovårdsminister Krista Kiuru.

Läs följande artikel