Henriksson: Dubbelspår på sträckan Helsingfors-Uleåborg ska vara målet

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson talade idag under namnbytesceremonin för Jakobstad-Pedersöre tågstation. Stationen bytte namn från Bennäs i medlet av juni, och i dagens namnbytesfest deltog bland annat kommunikationsminister Timo Harakka, direktör för järnvägstrafiken Markku Nummelin från Trafikledsverket, VR:s VD Rolf Jansson samt representanter från regionens kommuner och näringsliv.

– Stationen vi idag hyllar är hela Jakobstadsregionens station. Den betjänar en av landets mest exportinriktade regioner. Det nya namnet ökar medvetenheten om och synligheten för denna viktiga region. Detta är en glädjens dag, säger Henriksson.

– Goda kommunikationer är A och O för att näringslivet i vårt land ska kunna utvecklas och exporten växa. Det handlar om tillgänglighet.  Därför är fungerande järnvägsförbindelser tillsammans med goda flygförbindelser helt centrala också för Jakobstadsregionen. Ur klimatsynvinkel är det viktigt att statsmakten är med och satsar på ytterligare förbättringar av järnvägen. Dubbelspår på hela sträckan Helsingfors-Uleåborg borde vara den långsiktiga målsättningen. 

VD Rolf Jansson besökte regionen i februari på inbjudan av justitieministern och i mars träffade ministrarna Henriksson och Harakka representanter för Trafikledsverket. Redan under det mötet stod det klart att namnbytet kunde bli verklighet.

– I dag ser vi resultatet av många års gediget arbete för att kunna ändra Bennäs stations namn till ett som bättre representerar den region som stationen betjänar. Jag vill rikta ett stort tack till alla som arbetat med frågan, sade Henriksson i sitt anförande på festen.

Bennäs stations namn är alltså numera Jakobstad-Pedersöre station. I samband med namnbytet bytte också Sikörens station namn till Jakobstad (centrum).

Jade Malmi blir specialmedarbetare för justitieminister Anna-Maja Henriksson

Juris magister Jade Malmi har kallats till specialmedarbetare för justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson

Läs föregående artikel

Bergqvist vill fortsätta som vice ordförande för SFP

Svenska folkpartiets vice ordförande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist, ställer upp för omval på partidagen i Vanda i september.

Läs följande artikel