Henriksson: Jag gläds över att Svenska Teaterns finansiering och ställning som svenskspråkig nationalscen nu tryggas!

Svenska Teatern är en viktig del av den finländska teaterkonsten och har länge i praktiken haft ställning som den svenskspråkiga nationalscenen.

Statsrådet beslöt i dag att statsandelssystemet för scenkonst reformeras. Hela paketet omfattar såväl teatrar som orkestrar i Finland och är en välkommen reform. Enligt lagförslaget tryggas också Svenska Teaterns finansiering. En ny lag om främjande av scenkonst ska ersätta den gällande teater- och orkesterlagen.

– Svenska Teatern i Helsingfors kan beskrivas som Finlands svenskspråkiga nationalscen, vars ställning inom det svenskspråkiga teaterfältet i många avseenden påminner om den ställning som Finlands Nationalteater har inom det finskspråkiga teaterfältet. Vi förverkligar nu regeringsprogrammets skrivelse om att Svenska Teaterns ställning och finansiering som nationell huvudscen tryggas i samband med statsandelsreformen för performativ konst, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

– Det är en viktig markering för det svenska i Finland att finansieringen för Svenska Teatern nu tryggas till en nivå som möjliggör verksamhet som en nationell teater ska ha. Gediget arbete har burit frukt i denna viktiga fråga, avslutar Henriksson.

SFP i Åbo har fått nog och kräver omedelbara åtgärder av Åbo stad

Åbo stad klarar inte för tillfället av att erbjuda ändamålsenliga och friska lokaler för de svenskspråkiga barnen.  Nästan 40 % av de svenskspråkiga barnen inom småbarnspedagogiken är placerade i tillfälliga utrymmen som nästan alla är olämpliga för verksamheten eller skadliga för hälsan.

Läs föregående artikel

Henriksson: SFP kommer inte att kunna godta vårdreformens finansieringsmodell som den ser ut nu

För Svenska folkpartiet är det fullständigt klart att finansieringen i social- och hälsovårdsreformen fortfarande måste ses över nu när utlåtanderundan är över. Partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson sade i sitt tal på SFP:s partidag att partiet inte kommer att kunna godta social- och hälsovårdsreformens finansieringsmodell som den ser ut nu.

Läs följande artikel