Henriksson: Regeringen har glömt de äldre

Människovärdet måste genomsyra all politik – också äldrevården

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kritiserar regeringens vårdreform då det gäller de äldre.

– Det är synd att diskussionen om äldrevården helt fallit i skymundan i vårdreformen. Istället för att diskutera förvaltningslösningar borde regeringen föra fram lösningar för en hållbar äldrevård, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Henriksson sade att det är en ödesfråga hur väl samhället lyckas med äldrevården och hur väl hela vårdreformen kommer att lyckas.

– Svenska folkpartiet håller fast vid sin åsikt om att socialvården också framöver bäst sköts av starka primärkommuner. Här borde regeringen inse att det i detta skede vore klokt att låta socialvården bli kvar i kommunerna. Så är det också i Sverige.

Henriksson påpekar vidare att tryggheten i vardagen är central för alla äldre.

− En av de största utmaningarna är den tilltagande ensamheten bland de äldre. Vi behöver söka lösningar som motverkar ensamheten och stärker samhörigheten.

Hon anser att människovärdet måste genomsyra all politik – också äldrevården.

– Människovärdet är odelat och alla har rätt till ett värdigt liv från födseln till det sista andetaget, understryker Anna-Maja Henriksson.

Alla kan och ska inte dras över samma kam. Därför behövs allt från satsningar på hemvården, som olika service-boendeformer.

– Det är uppenbart att vi framöver behöver olika lösningar för de äldres boende, säger Henriksson.

”Vi delar oron – men har egna verktyg för att lösa problemen”

SFP deltar inte i den interpellation som på fredag lämnas in av SDP, De gröna och Vänsterförbundet.

Läs föregående artikel

Torvalds: Dags att ta avstånd från finlandiseringen

Europaparlamentariker, presidentvalskandidat Nils Torvalds vill få ett slut på censurmentaliteten och tvekandet i den finländska utrikespolitiken.

Läs följande artikel