Henriksson: Regeringen vill stärka finländska hamnarnas position i EU

Regeringen har idag gett sitt förslag till Finlands ståndpunkt gällande kommissionens uppdatering av EU:s transportnätverk (TEN-T) till riksdagen. I praktiken påverkar nätverket också hur den nationella infrastrukturen utvecklas, bland annat möjligheterna att få EU-finansiering.

– Vi i SFP har målmedvetet jobbat för att Finland ska aktivt driva våra hamnars utvecklingsmöjligheter i EU. Det är klart att exempelvis Jakobstads och Kaskös hamnar borde behålla sin status i EU:s nätverk. Därför slår regeringen entydigt fast att arbetet för att bevara hamnarna i det nuvarande övergripande nätet ska fortsätta. Som ett exportdrivet land är hamnarna livsviktiga för hela Finlands ekonomi och konkurrenskraft. Att vi har ett täckande nät av hamnar i hela landet är viktigt också för den regionala exportindustrin, så som i Österbotten, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Regeringens förslag ställer upp Finlands målsättningar i förhandlingarna med kommissionen. Enligt kommissionens förslag skulle hamnarna i Jakobstad och Kaskö riskera förlora sin nuvarande status i nätverket. Regeringen slår däremot fast att de hamnar som idag ingår i EU:s övergripande nät bör få behålla sin ställning även i fortsättningen. Regeringen vill också fortsätta arbeta för att både det övergripande nätet och stomnätet ska kunna utvidgas.

– Det är viktigt att vi i Finland utnyttjar de möjligheter som EU:s trafiknätverk ger, fortsätter minister Henriksson. Därför ska vi också fortsätta arbeta för att i framöver kunna utvidga nätet av hamnar i Det här är en viktig skrivning med tanke på till exempel Vasa hamn, men även Karleby och Hangö hamnar, fortsätter Henriksson.

Blomqvist: Förnyandet av sexualbrottslagstiftningen en historisk jämställdhetsreform

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläder sig över regeringens förslag till reform av sexualbrottslagstiftningen som idag gavs till riksdagen. Förslaget har beretts under ledning av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Säkerheten på vajerfärjor kommer att förbättras

Framöver kan alltfler vajerfärjor använda sig av så kallade virtuella vajrar. Genom ett lagförslag som behandlas i riksdagen på fredagen är det möjligt att i större omfattning än för närvarande ta i bruk virtuella styrsystem som ersätter vajerfärjornas fysiska styrlinor. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens kommunikationsutskott, Sandra Bergqvist (Sfp), är nöjd med moderniseringen av nuvarande lag.

Läs följande artikel