Europaparlamentet godkände ståndpunkt inför FN:s klimatkonferens

På torsdagen röstade Europaparlamentet för en resolution om EU:s ståndpunkt inför FN:s klimatkonferens COP27 som hålls i november i Sharm-el-Sheik i Egypten. I resolutionen framläggs parlamentets förväntningar, med betoning på hur brådskande det är att intensifiera de globala insatserna för att uppnå målen i Parisavtalet. Europaparlamentarikerna kräver även att EU ska höja sina klimatåtgärder i linje med löftena från förra klimatkonferensen i Glasgow, COP26.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) är en av parlamentets huvudförhandlare för resolutionen. 

– Den europeiska klimatlagen lägger krav på högre ambitionsnivå i EU:s klimatpolitik för att minska koldioxidutsläpp och hållas på rätt spår för att uppnå klimatneutralitet. Det är dags för EU och medlemsländerna att uppdatera de nationella klimatmålsättningarna för att visa omvärlden att man tar ambitionerna om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader på allvar. Vi kan bara undvika en total klimatförändring om alla parter samarbetar, säger Torvalds.

En av de stora frågorna under klimatkonferensen i Egypten väntas vara klimatfinansiering och utsatta länders tillgång till klimatrelaterad kompensation. 

– Vi har mer förluster och skador nu än för tio år sedan. Det ser vi tyvärr bl.a. vid finska östgränsen där Ryssland bränner gasen istället för att utnyttja den i energisyfte, konstaterar Torvalds. 

– Slutsatsen är väldigt enkel – vi har mycket arbete framför oss i Sharm el-Sheikh och det tar inte slut där, avslutar Torvalds.

Den godkända resolutionen är Europaparlamentets ståndpunkt inför COP27 och är en uppmaning till EU-kommissionen och Europeiska rådet att ta ledamöternas åsikter i beaktande under förhandlingarna i Sharm-el-Sheik. Torvalds deltar i klimatkonferensen i Egypten som en del av Europaparlamentets officiella delegation. 

 

Henriksson: Striktare räntetak på konsumentkrediter

Regeringen har under ledning av justitieminister och Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson vidtagit omfattande åtgärder för att förebygga och bekämpa överskuldsättning. Idag föreslår regeringen ytterligare lagändringar för att förbättra finländarnas ekonomi. Regleringen av konsumtionskrediter stramas åt och gäldenärernas skyddade belopp vid utmätningar höjs temporärt för att stärka köpkraften.

Läs föregående artikel

Alexander Eriksson ny assistent för riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi

Juris magister Alexander Eriksson (25) har börjat jobba som assistent för riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP). Eriksson tillträdde tjänsten den 20 oktober.

Läs följande artikel