Johanna Holmäng vill fortsätta leda SFP i Österbotten

Johanna Holmäng ställer upp för omval till kretsordförande för Svenska folkpartiet i Österbotten. Holmäng valdes till kretsordförande i fjol. Även vice ordförandena Barbro Kloo och Henrik Antfolk ställer upp för omval.

– Jag önskar fortsätta jobba för en bättre framtid för vår krets, tillsammans med våra förtroendevalda och aktiva. Vi är nu mitt uppe i en valkampanj som är både intensiv och rolig. Jag känner mig motiverad att fortsätta det hårda arbetet med våra hittills 495 kandidater. Det starka engagemanget hos alla och vår trovärdiga politik utgör grunden för ett framgångsrikt val klar, säger Johanna Holmäng.

– Samhällsbygget tar aldrig slut. Nya frågor kommer alltid fram. Vårdreformen kommer att fortsätta vara en av våra stora frågor inom den närmaste tiden. Parallellt med den så är vårt uppdrag att fortsätta skapa förutsättningar för ett gott liv i våra landsbygdskommuner och i våra städer, större samverkan med näringslivet och ett samhälle där alla känner sig jämlika och jämställda, säger Holmäng.

Även vice ordförandena Barbro Kloo och Henrik Antfolk ställer upp för omval. SFP i Österbotten har, tillsammans med sina lokalavdelningar och förtroendevalda från Karleby till Kristinestad, målmedvetet jobbat och fortsätter jobba för en bättre framtid för sina invånare.

– Efter ett år på posten som vice ordförande vill jag fortsätta med att jobba för hela kretsen. Det finns många samhällsfrågor som påverkar oss på olika sätt, och jag vill bidra till att hitta en samsyn som leder oss framåt, säger Barbro Kloo.

– SFP i Österbotten har också en viktig roll i samkommunala sammanhang. Det krävs målmedvetenhet och stort engagemang från oss alla, och jag vill dra mitt strå till stacken. Därför ställer jag mig till förfogande för omval, säger Henrik Antfolk.

 

SFP i Österbotten samlas till kretsmöte på lördag 20 mars.

Henriksson: Programmet för hållbar tillväxt ska ses som en möjlighet att förnya Finland

Regeringen presenterade idag Finlands preliminära program för hållbar tillväxt och återhämtning. Av programmets finansiering, som nu omfattar en helhet på cirka 2,1 mrd €, går hälften till grön omställning, en fjärdedel till digitalisering samt nästan 500 miljoner euro till forskning och utveckling. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson, som representerat SFP i ministergruppen, ser stora möjligheter för Finland att bli föregångare i till exempel grön omställning.

Läs föregående artikel

Biaudet nöjd med krishanteringskommitténs betänkande: Aktivt deltagande rekommenderas

Man kan inte för mycket betona vikten av internationellt ansvar och att vi är ömsesidigt beroende av varandra. Det säger riksdagsledamot Eva Biaudet som har varit SFP:s medlem i den parlamentariska kommittén för krishantering.

Läs följande artikel