Henriksson: Programmet för hållbar tillväxt ska ses som en möjlighet att förnya Finland

Regeringen presenterade idag Finlands preliminära program för hållbar tillväxt och återhämtning. Av programmets finansiering, som nu omfattar en helhet på cirka 2,1 mrd €, går hälften till grön omställning, en fjärdedel till digitalisering samt nästan 500 miljoner euro till forskning och utveckling. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson, som representerat SFP i ministergruppen, ser stora möjligheter för Finland att bli föregångare i till exempel grön omställning.

– Detta är en storsatsning, som ska ses som en möjlighet att förnya Finland. Det är en möjlighet för oss att göra betydande insatser för att minska på växthusgaser, ökad produktivitet och tillväxt, höja sysselsättningen, försnabba tillgången till vård och främja jämställdhet. Jag är övertygad om att insatser på just dessa områden är det som stöder att få Finland på fötterna igen efter coronapandemin. I dessa helheter är grön omställning och digitalisering genomgripande i nästan alla pelare, säger Henriksson. 

– Vi i regeringen, vetenskapen, näringslivet och många andra är övertygade om att det är investeringar i de här sektorerna som hjälper oss att motverka en mängd utmaningar vi står inför. Samtidigt ger de oss också möjligheter till tillväxt. Det är nu det finns momentum för att sätta i rullning goda nya initiativ, som för med sig tillväxt och innovationer och leder till att vårt samhälle blir allt mer hållbart. Det ligger i varje finländares intresse att ta vara på detta momentum.

Programmet kommer ännu att få respons av EU-kommissionen innan den slutliga versionen skickas till kommissionen i slutet av april.

Regina Koskinen vill fortsätta leda SFP i Egentliga Finland

Regina Koskinen från Pargas ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Egentliga Finland. Koskinen har fungerat som ordförande sedan april 2018.

Läs föregående artikel

Johanna Holmäng vill fortsätta leda SFP i Österbotten

Johanna Holmäng ställer upp för omval till kretsordförande för Svenska folkpartiet i Österbotten. Holmäng valdes till kretsordförande i fjol. Även vice ordförandena Barbro Kloo och Henrik Antfolk ställer upp för omval.

Läs följande artikel