Långsiktig företagspolitik kräver bredare beredning

Det är inte rättvist att företagarna står för notan när riktningen ändrar vart fjärde år, säger Anders Adlercreutz.

I september i år inledde en arbetsgrupp tillsatt av minister Orpo sitt arbete för att granska företagsbeskattningen. Arbetsgruppen ska vara färdig med sitt arbete i slutet av januari 2017. Enligt riksdagsledamot Anders Adlercreutz finns det ett uppenbart behov av en parlamentarisk beredning av de företagspolitiska riktlinjerna.

 

– Företagspolitiken kräver långsiktiga linjedragningar som inte ändrar varje gång en regeringssammansättning byts ut till en annan, eller i värsta fall när ett budgetår övergår i ett annat. Det är därför nödvändigt att engagera hela riksdagen i arbetet för att utforma en förutsägbar och sporrande företagspolitik. En politik som alla förbinder sig till, från en valperiod till nästa. Det är inte rättvist att företagarna står för notan när riktningen ändrar vart fjärde år, säger Adlercreutz.

Många företagare i Finland blickar söderut mot Estland, eftersom verksamhetsomgivningen för företagen där har hållits relativt stabil sedan mitten av 1990-talet.

 

– Det är i allas intresse att det också i Finland skulle finnas en gynnsam miljö för att grunda företag och skapa tillväxt och arbetsplatser. Oförutsägbarhet i de politiska linjedragningarna  och återkommande ändringar i bland annat beskattningen skapar osäkerhet i många små- och medelstora företag. Man vet helt enkelt inte vad man ska vänta sig av framtiden. Det är regeringens och riksdagens ansvar att erbjuda våra företagare arbetsro för en längre tid än en regeringsperiod.

Farligt att nonchalera grundlagen

Grundlagen har än en gång ställt till med problem för regeringen.

Läs föregående artikel

Henriksson: Varför prioriteras inte skyddshemmen?

Vi kan göra mera för kvinnor som fallit offer för våld – bara viljan finns! Regeringen prioriterar inte satsningar på hjälp till våldsoffer.

Läs följande artikel