Lös problemen eller avskaffa Landsbygdsverket

Svenska riksdagsgruppen lämnar in ett skriftligt spörsmål om Landsbygdsverkets agerande. I höst föreslog Svenska riksdagsgruppen i sin skuggbudget att Landsbygdsverket läggs ner för att minska jordbrukarnas byråkrati och antalet förvaltningsnivåer.

– Landsbygdsverkets oförmåga att sköta sina uppgifter orsakar extra kostnader på många gårdar, och slår hårt mot den enskilda bonden. Räkningar förfaller, låneräntor ökar i mängd, straffräntor tillkommer och tjänster kan inte upphandlas. Situationen blir definitivt inte bättre av att år 2015 för lantbrukets ekonomiska resultat varit ett av de sämsta någonsin. Samtidigt uppvisar myndigheterna en total avsaknad av flexibilitet då det kommer till misstag, förseningar etc. från böndernas sida. Så här kan det bara inte fortsätta. Nu hoppas vi att minister Tiilikainen på allvar ska ta itu med problemen, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist

Det är sammanlagt ca 200 miljoner euro som inte utbetalats från ansökningarna som gjordes våren 2015. Utbetalningen borde ha skett under samma höst, men sköts upp till december, då stöden endast till vissa delar utbetalades. Tidigare utlovades att den sista betalningsraten sker i april-maj, men nu riskerar utbetalningen att fördröjas till midsommarveckan.

– Det är fullständigt obegripligt att Landsbygdsverket MAVI än en gång har skjutit upp betalningen av lantbrukets stöd. Hur är det möjligt att man fortfarande skyller på tekniska problem då riksdagen gett tilläggsfinansiering uttryckligen för att lösa de problemen? Agerandet är dessutom arrogant, då man endast ensidigt informerat om saken via sin hemsida, utan att beakta de berördas situation, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Svenska riksdagsgruppen lämnar in ett skriftligt spörsmål om Landsbygdsverkets agerande. Där frågar gruppen bl.a vad regeringen kommer att göra för att genast säkerställa utbetalningen av stöden, samt vad regeringen tänker göra för att motsvarande dröjsmål inte ska ske i framtiden.

I höst föreslog Svenska riksdagsgruppen i sin skuggbudget att Landsbygdsverket läggs ner för att minska jordbrukarnas byråkrati och antalet förvaltningsnivåer.

– Enklare processer är en vinst i såväl tid, pengar och pappersarbete. För att jordbrukarna ska få koncentrera sig på sitt jobb istället för pappersarbete kunde vi lägga ner hela Landsbygdsverket. Den senaste farsen börjar vara droppen som får bägaren att rinna över. Om inte ministern snart får bukt på problemen är det dags att avskaffa Landsbygdsverket, säger riksdagsledamot Mats Nylund.

KALLELSE TILL SVENSKA FOLKPARTIET I FINLANDS PARTIDAG 2016

Svenska folkpartiet kallas härmed till partidag i Åbo, Statens Ämbetshus, Självständighetsplanen 2, 20800 Åbo. Partidagen öppnas den 11 juni kl. 9.30.

Läs föregående artikel

SFP söker: Kontaktchef för Egentliga Finlands krets

Tjänsten är ett vikariat för tiden 11.4.2016-30.6.2017

Läs följande artikel